Musikk i fengsel og frihet har opplæring i musikk og lydstudio i Oslo fengsel, i Bredtveit fengsels-, sikrings- og forvaringsanstalt og i ettervernet. De har også arrangørskole og konserter i fengslene og tilbud på Øvingshotellet for de som vil øve på egenhånd.

Les mer på www.musikkifengselogfrihet.no

Musikk i fengsel og frihet

Vi har opplæring i musikk og lydstudio i Oslo fengsel, i Bredtveit fengsels-, sikrings- og forvaringsanstalt og i ettervernet. Vi har også arrangørskole og konserter i fengslene og tilbud på Øvingshotellet for de som vil øve på egenhånd.

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo