Ung i Kor Oslo er fylkesleddet i Ung i Kor og er tisluttet Oslo Musikkråd. 

Ung i Kor Oslo har en daglig leder i 70% stilling, Veronica Seu Stokkmo og musikkonsulent i 30% stilling, Julie Mathiesen Kleive, som sitter i kontorfellesskap med Oslo Musikkråd på Schous Kulturbryggeri.

Ung i Kor Oslo har som formål å:

KONTAKT

e-post: oslo@ungikor.no

tlf: 22005679 (mandag-fredag 9-16)

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo