Andre støttemuligheter

20.09.2018 10:55 Skrevet av

Her finner du lenker til andre støtteordninger.

Musikkutstyrsordningen
Støtte til øvingsutstyr til mindre øvingsfelleskap
www.musikkutstyrsordningen.no


Storebrands Du kan-konkurranse, inntil kr 50 000,
www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/dukan-konkurransen.html

Gjensidigefondet, 15.09
www.gjensidigestiftelsen.no

Sparebankstiftelsen: 15.02 + 15.09
www.sparebankstiftelsen.no

Danske Engasjement 01.04 + 01.10 inntil kr 50 000
www.danskebank.no/

Aktiv ungdom: 01.11, 01.02, 01.04, 01.06, 01.09, inntil kr 60 000 + coach

www.aktivungdom.eu, for ungdomsgrupper 13-30 og for utvekslingsprosjekter

Løpende tilskudd Oslo kommune
Støtte til større konserter/turne i Oslo
www.kulturetaten.oslo.kommune.no/kulturtilskudd/lopende_kunst_og_kulturtiltak/

Frifond, løpende
www.frifond.no

Norsk Kulturråd: Musikk
www.kulturrad.no/musikk/støtteordninger

Norsk Kulturråd: Prosjektstøtte barn og unge, løpende
www.kulturradet.no/stotteordninger/prosjektstotte-barn-og-unge

Norsk kulturråd: Fond for lyd og bilde, 01.02, 01.09
Innspillinger/ konserter/ turneer
+ Markedsføring av fonogrammer
www.fondforlydogbilde.no/

Fond for utøvende kunstnere, 6 g i året
Innspilling
Prosjektstøtte
Reisestøtte
Reise og videreutdanningsstipend
www.ffuk.no/

UDs reisstøtte ,01.03, 01.06, 01.09, 01.12
www.stikk.no/reisestotte/soknadsskjema

 


Tilskudd til skolekor, -korps og -orkester.Søknadsfrist 1 mars.

Oslo kommunes driftsstøtte til skolekor, korps og orkestre søkes via medlemsorganisasjonene. Uorganiserte lag søker direkte til Oslo musikkråd innen 1. mars.

Tilskudd til skolekor, -korps og -orkester.Søknadsfrist 1 mars. - les hele saken


Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo