Tilskudd til skolekor, -korps og -orkester.Søknadsfrist 1 mars.

28.02.2018 11:10 Skrevet av

Oslo kommunes driftsstøtte til skolekor, korps og orkestre søkes via medlemsorganisasjonene. Uorganiserte lag søker direkte til Oslo musikkråd innen 1. mars.

Tilskudd gis til skolekor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps i Oslo i henhold til forskrift av 27.08.2003. Det kan søkes om støtte til generell drift av virksomheten. 1. mars er søknadsfrist for tilskudd til skolekor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps i Oslo. Ditt lag søker via deres medlemsorganisasjon innen fristen. Dersom dere ikke er organisert, sendes søknaden direkte til Oslo musikkråd. Søknaden må være mottatt av Oslo musikkråd innen 1.mars.


Driftstilskuddet er ment å styrke aktivitets- og opplæringstilbudet, samt dekke kostnader knyttet til dirigent, instruktør og innkjøp av instrumenter. Søknad om tilskudd skal inneholde aktivitetsskisse, budsjett, handlingsplan/tiltaksplan og bekreftet antall registrerte og aktive medlemmer siste år med alderssammensetning.

Søknaden må vedlegges siste års årsmelding og årsregnskap for virksomheten med spesifikasjon over samtlige mottatte offentlige tilskudd. Søknaden må være undertegnet av bemyndiget leder for virksomheten.

Tilskudd gis ikke til interesseorganisasjoner for skolekor, -korps, -orkestre, kor, ungdomsorkestre og amatørkorps. Tilskudd gis heller ikke til musikkaktiviteter og musikkorganisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener utenforstående kommersielle interesser. Organisasjoner som kan innstille til fordeling av midler kan ikke selv søke om støtte etter denne forskriften.

Skolekor, -korps og -orkestre søker gjennom sine forbund.
Virksomheter under Oslo musikkråd søker til: Oslo musikkråd, enten pr e-post til oslo@musikk.no eller pr post til Postboks 4774 Sofienberg, 0506 Oslo.
Uorganiserte skolekor, -korps og -orkestre kan også søke via Oslo musikkråd.


/share/mime/48/pdf.png Forskrift
(forskrift-om-tilskudd-til-skolekor-252_03.pdf, 13kB)


Konsertstøtte - Frist for å søke: vår 15. januar - høst 15.august

Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte her (søknadsskjema finner du nederst på denne siden).

Konsertstøtte - Frist for å søke: vår 15. januar - høst 15.august - les hele sakenAndre støttemuligheter

Trenger du hjelp til å orientere deg i søknadsjungelen, eller har du en søknad du vil noen skal se på før du sender den inn? Oslo musikkråd tilbyr vanlig individuell veiledning etter avtale og avholder også søknadskurs. Per i dag er dette ikke tilgjengelig og vi har ingen planlagte søknadskurs. Vi jobber med å få dette på plass, følg med på hjemmesiden fortløpende.

Trykk på bildet over for å lese om andre støttemuligheter.

Andre støttemuligheter - les hele sakenVoksenopplæring

Voksenopplæringsordningen gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.

For å kunne søke VO-midler må man få en bruker i den elektroniske søkeportalen KursAdmin. Fyll ut dette skjemaet så tar vi kontakt med deg og du får videre veiledning:
 
 

Etter du har fått tilgang kan du søke og rapportere i KursAdmin.

Veiledning til hvordan du bruker kursadmin finner du her.

Frister
For å kunne få tilskudd må søknad sendes Oslo musikkråd innen søknadsfristen som er 1. januar for øvelser i vårsemesteret og 1. juli for øvelser i høstsemesteret. I spesielle tilfeller kan vi akseptere en søknad på senere tidspunkt, i alle tilfeller må søknaden være sendt før opplæringen starter. Så snart et kurs er ferdig for semsteret, og senest 1.juli for vårsemsteret og 1.januar for høstsemesteret, så må kurset ferdigstilles og avsluttes i KursAdmin. 

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen på oslo(@)musikk.no.

 

Voksenopplæring - les hele saken


Nyhetsbrev

* indicates required
-------------------------------------------

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo