VOKSENOPPLÆRING

Voksenopplæringsordningen gir penger til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund

For å kunne søke VO-midler må man få en bruker i den elektroniske søkeportalen KursAdmin. Fyll ut dette skjemaet så tar vi kontakt med deg og du får videre veiledning:

Etter du har fått tilgang kan du søke og rapportere i KursAdmin.

Veiledning til hvordan du bruker kursadmin finner du her.

Frister
For å kunne få tilskudd må søknad sendes Oslo musikkråd innen søknadsfristen som er 1. januar for øvelser i vårsemesteret og 1. juli for øvelser i høstsemesteret. I spesielle tilfeller kan vi akseptere en søknad på senere tidspunkt, i alle tilfeller må søknaden være sendt før opplæringen starter. Så snart et kurs er ferdig for semsteret, og senest 1.juli for vårsemsteret og 1.januar for høstsemesteret, så må kurset ferdigstilles og avsluttes i KursAdmin. 

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen på oslo(@)musikk.no.

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo