Rapportering for konsertstøtte Oslo kommune

16.04.2015 11:03 Skrevet av omr

Har du mottatt støtte fra Oslo kommunes konsertstøtte finner du rapporteringsskjema og link til Oslo kommunes logo her.

Kriterier:

Kun konserter som avholdes i Oslo kan motta støtte.

Alle tilskuddsmottakere skal synliggjøre at de er støttet av Oslo kommune. Det gjøres ved at Oslo kommunes byvåpen med tekst Oslo kommune brukes på plakater, program annonser og lignende. Nedlastbare byvåpen finner dere her

Rapportering:

Etter avholdt konsert, sendes rapportskjema og konsertregnskap til Oslo Musikkråd før støtten utbetales.

Rapporteringssskjema finner du her

NB: Rapporteringsfrist for høstkonsertene er 8 uker etter at konserten har funnet sted. Senest innen 1. februar.

Neste søknadsfrist er 15. januar. Tilsagn vil bli gitt innen 15. februar.

Ta kontakt om dere har spørsmål!

Lykke til med konserten!


Søknadsskjema konsertstøtte

Les mer...


Konsertstøtte - Frist for å søke: vår 15. januar - høst 15.august

Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte her (søknadsskjema finner du nederst på denne siden).
Les mer...


Budsjett og regnskap

Trenger du hjelp til å sette opp budsjett og regnskap på riktig måte?

Prøv en av våre maler! Se på eksemplene for å få veiledning i hvordan du bruker malen og tips om hva som skal med og ikke.
Les mer...

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo