Røde Kors-huset Foto: Birgitte Magnus

Politikermøte i Fredrikstad – stort engasjement om musikklokaler!

27.10.2014 20:26 Skrevet av Birgitte Magnus

Fredrikstad musikkråd inviterte Østfold musikkråd til politikermøte tirsdag 28.10 for å informere om musikklokaler, akustikk og NS 8178. Politikere fra kulturutvalget i kommunen var invitert til å legge frem deres respektive partiers holdning til temaet og delta i paneldebatt. 16 representanter fra medlemslag i det lokale musikkrådet var til stede.

Innlegget falt i meget god jord og temaet vakte stort engasjement både blant politikere og medlemmer, vesentlig fra korps og kor. Ekstra morsomt var det at forsamlingen etter innlegget og før paneldiskusjonen, fikk overvære deler av en korpsøvelse med et stort voksenkorps på høyt nivå. De øver i en sal som er stor og flott og går for å ha «veldig god akustikk». (Salen er ikke målt av Østfold musikkråd.) Her fikk vi tydelig og levende demonstrert hvordan det er å øve i en sal som ikke har akustikk tilpasset formålet. For et korps av denne størrelse og kvalitet, hadde rommet altfor lang etterklang, og det ble en voldsom lyd når de spilte for fullt. Dirigenten beskrev for de fremmøtte hvordan musikerne må dempe seg på øvelsene for å holde ut i tre timer, og enda blir de slitne. Han beskrev også utfordringen de har når de skal opptre i et betydelig «tørrere» konsertlokale og må bruke et par dager for å omstille seg. Han bekreftet også at musikerne ikke får tatt ut sitt potensial med et slikt øvingslokale.

 

All honnør til Fredrikstad musikkråd som arrangerer slike møter. Det er et nyttig tips til andre lokale musikkråd for å komme videre med dette arbeidet. I tillegg til at politikerne takket for den nye innsikten og lovet at musikklokaler var noe som måtte følges opp, også i form av penger til kartlegging og målinger, ble fylkesmusikkrådet på sparket bedt om å utføre flere målinger av byens kulturscener.

 

 

 


Norsk musikkråds normer og anbefalinger - 2017-utgaven er klar

2017-utgaven av "Norsk musikkrås normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål" er klar. I tillegg til mindre oppdateringer (bl.a. ny versjon av kartet over steder som er målt) har det kommet en presisering om at Norsk Standards kategori "øvecelle" ikke er egnet til musikkundervisning - dette er øverom til egenøving for 1-2 utøvere. Videre er det kommet en presisering at etterklangstiden for korpsøvelokaler bør ligge i nedre halvdel av det som NS8178 fastsetter.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger - 2017-utgaven er klar - les hele saken"Kick off" for tilskuddsordning til regionale kulturarenaer i Østfold

Regionale tilskudd til kulturarenaer i Østfold er nå "frigitt" etter at de i mange år har vært øremerket ny fylkeskulturscene. Fylkeskommunen ved Stein Cato Ræsnæs holdt i dag 29.3, kurs i Sarpsborg for kommununale saksbehandlere om de nye retningslinjer for tilskuddsordningen. Ordningen omfatter også lokaler og verksteder for øving/produksjon av kultur.

Les mer om tilskuddsordningen her.

"Kick off" for tilskuddsordning til regionale kulturarenaer i Østfold - les hele sakenAkustikkmåling i Østfold - Informasjonsbrosjyre

I Østfold er det nå målt ca. 30 lokaler til øving og framføring. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om dette og/eller ønsker å bestille akustikkmåling.

Her finner du vår nye brosjyre om akustikkmåling i Østfold. 

Akustikkmåling i Østfold - Informasjonsbrosjyre - les hele sakenAkustikk og musikklokaler i Østfold

Akustikk i lokaler som brukes til musikk, er et område som i de siste årene har blitt forsømt. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har bidratt til at det er etablert en nasjonal bygningsstandard (NS8178) som sikrer god akustikk i musikklokaler. Standarden er nå tilgjengelig fra Standard Norges nettbutikk - følg lenke. Den anbefaler vi at legges til grunn ved prosjektering av skoler, kulturbygg og forsamlingslokaler der musikkøving og -formidling skal foregå.

Østfold musikkråd måler akustikken i konsert- og øvingslokaler med profesjonelt utstyr etter en spesifikk målemetode utarbeidet av Norsk musikkråd (nær ISO 3382-2 standard).
Rapportene er beskrivende, og gir en objektiv vurdering av hvilke musikkformål rommet/salen er egnet til.

Se ellers egne nettsider musikklokaler.no for mer informasjon om temaet.

 

Nedenfor finner du oversikt over de lokalene som er målt i ØstfoldStandard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert!

På vegne av Norges kommuner mottok ordfører i Rælingen kommune, Øivind Sand, den nye standarden for akustiske kriterier for musikkrom under lanseringen i Marikollen kultursal i dag.

Standard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert! - les hele sakenENDELIG - Akustikkstandard på høring

ENDELIG er den her!
Musikklivet har i alle år slitt med lite egnede lokaler til både øving og konserter. Spesielt har det lokale musikklivet, kor, korps og band måttet øve og i mange tilfeller også holde sine konserter i lokaler som langt fra passer til deres type musikk. «Etter flere tiårs arbeid ønsker vi en norsk standard for akustikk i musikklokaler hjertelig velkommen», sier Jon G. Olsen som er leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler.

ENDELIG - Akustikkstandard på høring - les hele saken