Øivind Sand, ordfører i Rælingen kommune. Foto: Anders Kjærmann Jensen

Standard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert!

08.04.2015 12:58 Skrevet av

På vegne av Norges kommuner mottok ordfører i Rælingen kommune, Øivind Sand, den nye standarden for akustiske kriterier for musikkrom under lanseringen i Marikollen kultursal i dag.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har siden slutten av 80-tallet hatt et betydelig fokus på lokaler til musikkformål og tok kontakt med Standard Norge for å drøfte utvikling av en offisiell standard for akustikk i musikklokaler. I dag foreligger standarden, etter mer enn to års omfattende komitearbeid. Vi er glad for at vi fikk være med på dette viktige arbeidet for norsk musikkliv, sa Halvard Kausland, styreleder i Norsk musikkråd, i sin tale til de fremmøtte.

NS 8178, som standarden heter, skal sikre bedre musikklokaler ved å være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende rom.

Adm. dir. i Standard Norge, Trine Tveter, kunne fortelle at "NS 8178 er en forgangsstandard på kulturområdet, og interessen i Musikk-Norge er overveldende. Nå opplever vi også at de andre nordiske landene viser interesse for denne norske standarden."

Hans Ole Rian, leder i Musikernes fellesorganisasjon og medlem i arbeidsutvalget for NS 8178, sa i sitt innlegg på lanseringen at lyd og lydforhold også er et arbeidsmiljøspørsmål for musikerne og at MFO ser på standarden som et viktig bidrag i sitt arbeid med å sikre bedre arbeidsforhold for sine medlemmer.

Ordføreren i Radøy kommune, som blant annet kan skilte med brassband i Europa-toppen, har vært med i utarbeidelsen av standarden.
"Jeg er opptatt av at de musikalske interessene må sikres på samme måte som idretten ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg. Sang- og musikk må også sikres gode arbeidsforhold. Det er mitt største ønske at god akustikk for musikkformålene blir vektlagt i kommunenes planprosesser", understreker ordfører Jon Askeland.

Standardiseringsgruppen for NS 8178 har bestått av deltakere fra Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, kommuner, akustiske konsulenter, Musikkutstyrsordningen, musikernes fellesorganisasjon og Statsbygg.

NS 8178 kan bestilles på standard.no

Les mer om standarden og bakgrunnen for arbeidet på musikklokaler.no


Norsk musikkråds normer og anbefalinger - 2017-utgaven er klar

2017-utgaven av "Norsk musikkrås normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål" er klar. I tillegg til mindre oppdateringer (bl.a. ny versjon av kartet over steder som er målt) har det kommet en presisering om at Norsk Standards kategori "øvecelle" ikke er egnet til musikkundervisning - dette er øverom til egenøving for 1-2 utøvere. Videre er det kommet en presisering at etterklangstiden for korpsøvelokaler bør ligge i nedre halvdel av det som NS8178 fastsetter.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger - 2017-utgaven er klar - les hele saken"Kick off" for tilskuddsordning til regionale kulturarenaer i Østfold

Regionale tilskudd til kulturarenaer i Østfold er nå "frigitt" etter at de i mange år har vært øremerket ny fylkeskulturscene. Fylkeskommunen ved Stein Cato Ræsnæs holdt i dag 29.3, kurs i Sarpsborg for kommununale saksbehandlere om de nye retningslinjer for tilskuddsordningen. Ordningen omfatter også lokaler og verksteder for øving/produksjon av kultur.

Les mer om tilskuddsordningen her.

"Kick off" for tilskuddsordning til regionale kulturarenaer i Østfold - les hele sakenAkustikkmåling i Østfold - Informasjonsbrosjyre

I Østfold er det nå målt ca. 30 lokaler til øving og framføring. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om dette og/eller ønsker å bestille akustikkmåling.

Her finner du vår nye brosjyre om akustikkmåling i Østfold. 

Akustikkmåling i Østfold - Informasjonsbrosjyre - les hele sakenAkustikk og musikklokaler i Østfold

Akustikk i lokaler som brukes til musikk, er et område som i de siste årene har blitt forsømt. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har bidratt til at det er etablert en nasjonal bygningsstandard (NS8178) som sikrer god akustikk i musikklokaler. Standarden er nå tilgjengelig fra Standard Norges nettbutikk - følg lenke. Den anbefaler vi at legges til grunn ved prosjektering av skoler, kulturbygg og forsamlingslokaler der musikkøving og -formidling skal foregå.

Østfold musikkråd måler akustikken i konsert- og øvingslokaler med profesjonelt utstyr etter en spesifikk målemetode utarbeidet av Norsk musikkråd (nær ISO 3382-2 standard).
Rapportene er beskrivende, og gir en objektiv vurdering av hvilke musikkformål rommet/salen er egnet til.

Se ellers egne nettsider musikklokaler.no for mer informasjon om temaet.

 

Nedenfor finner du oversikt over de lokalene som er målt i ØstfoldPolitikermøte i Fredrikstad – stort engasjement om musikklokaler!

Fredrikstad musikkråd inviterte Østfold musikkråd til politikermøte tirsdag 28.10 for å informere om musikklokaler, akustikk og NS 8178. Politikere fra kulturutvalget i kommunen var invitert til å legge frem deres respektive partiers holdning til temaet og delta i paneldebatt. 16 representanter fra medlemslag i det lokale musikkrådet var til stede.

Politikermøte i Fredrikstad – stort engasjement om musikklokaler! - les hele sakenENDELIG - Akustikkstandard på høring

ENDELIG er den her!
Musikklivet har i alle år slitt med lite egnede lokaler til både øving og konserter. Spesielt har det lokale musikklivet, kor, korps og band måttet øve og i mange tilfeller også holde sine konserter i lokaler som langt fra passer til deres type musikk. «Etter flere tiårs arbeid ønsker vi en norsk standard for akustikk i musikklokaler hjertelig velkommen», sier Jon G. Olsen som er leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler.

ENDELIG - Akustikkstandard på høring - les hele saken