ENDELIG - Akustikkstandard på høring

24.09.2013 13:38 Skrevet av Jon G. Olsen

ENDELIG er den her!
Musikklivet har i alle år slitt med lite egnede lokaler til både øving og konserter. Spesielt har det lokale musikklivet, kor, korps og band måttet øve og i mange tilfeller også holde sine konserter i lokaler som langt fra passer til deres type musikk. «Etter flere tiårs arbeid ønsker vi en norsk standard for akustikk i musikklokaler hjertelig velkommen», sier Jon G. Olsen som er leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler.

«Dette vil på sikt hjelpe kommuner og andre til å lage bedre og mer tilpassede lokaler for musikklivet. Det koster ikke alltid så mye, men har svært mye å si for de hundretusenvis av barn, unge og voksne som er opptatt av sang og musikk.» Vi i musikklivet er veldig fornøyd med det høringsutkastet som nå er utarbeidet, og ber alle gode krefter om å kommentere forslaget.  Alle gode innspill og kommentarer blir grundig vurdert, det er også viktig å gi innspill om man synes det er behov for en slik standard - både fra kommune og musikklivet generelt. Innspillene vil også være viktige for å fange opp evt uklare beskrivelser, formuleringer og øvrige punkter i standarden.

Last ned forslaget og høringsbrev her.(Klikk på "prNS8178", evt registrer deg og skriv inn "8178" når du får beskjed om å angi hvilken standard du vil se på.)

Håper kommuner, fagmiljøer og musikkliv vil la seg høre

Det har vært stor interesse for arbeidet med å lage standarden, en rekke av landets dyktigste romakustikere har bidratt i komitearbeidet, og det er gjort mye godt faglig - til dels også internasjonalt banebrytende - arbeide i prosessen. Nå håper vi på en bred høringsrunde, der såvel kommuner og fylkeskommuner, byggebransjen, entreprenører og akustikere og musikklivets selv vil la seg høre. Det er allerede planlagt flere hørings- og orienteringsmøter rundt om i landet, og høringsutkastet vil også bli presentert på Norsk Akustisk Selskaps faghøstsamling i Trondheim 24.-26. oktober.

Bygger på Norsk musikkråds normer og anbefalinger

Høringsutkastet bygger på mange måter på Norsk musikkråds normer og anbefalinger, ikke minst er inndelingen i tre akustiske kategorier identisk - kategoriene er lydsvak akustisk musikk (kor, strykere ol), lydsterk akustisk musikk (som korps, storband, symfniorkester med blåsere) og forsterket musikk (rock, band etc som bruker PA-anlegg for å forsterke lyden). "Nettopp denne inndelingen i tre forskjellige kategorier som har forskjellige behov er et av grunnprinsippene, og vi er spesielt glade for at denne er identisk med vår tidligere inndeling", sier Jon G. Olsen i en kommentar.

Stanarden omfatter flere type rom enn Norsk musikkråds tidligere standard. Den er tydelig på kriterier for øverom innen hver av musikksjangrene, både små øveceller for en-tre musikanter, større øvingsrom for fullt kor og orkester. Og selvsagt også kriterier for gode konsertlokaler.

Høringsfrist 20. november

Etter høringsfristen 20. november skal høringssvarene gjennomgås og beabeides, det ventes at den endelige versjonen av standarden vil bli ferdig på nyået og publisert i god tid innen påske. "Det vil i så fall bli en viktig milepæl for arbeidet med musikklokaler i Norge, 25 år etter at Akershus musikkråd i samarbeid med SINTEF og Akershus fylkeskommune ga ut publikasjonen "BEDRE AKUSTIKK - Gode råd om forbedring av akustikk i lokaler til musikkformål", sier Jon G. Olsen i en sluttkommentar. "Ting tar tid, men nå er vi bare glade for at arbeidet er kommet så langt."

Tips en venn om dette

Norsk musikkråds normer og anbefalinger - 2017-utgaven er klar

2017-utgaven av "Norsk musikkrås normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål" er klar. I tillegg til mindre oppdateringer (bl.a. ny versjon av kartet over steder som er målt) har det kommet en presisering om at Norsk Standards kategori "øvecelle" ikke er egnet til musikkundervisning - dette er øverom til egenøving for 1-2 utøvere. Videre er det kommet en presisering at etterklangstiden for korpsøvelokaler bør ligge i nedre halvdel av det som NS8178 fastsetter.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger - 2017-utgaven er klar - les hele saken"Kick off" for tilskuddsordning til regionale kulturarenaer i Østfold

Regionale tilskudd til kulturarenaer i Østfold er nå "frigitt" etter at de i mange år har vært øremerket ny fylkeskulturscene. Fylkeskommunen ved Stein Cato Ræsnæs holdt i dag 29.3, kurs i Sarpsborg for kommununale saksbehandlere om de nye retningslinjer for tilskuddsordningen. Ordningen omfatter også lokaler og verksteder for øving/produksjon av kultur.

Les mer om tilskuddsordningen her.

"Kick off" for tilskuddsordning til regionale kulturarenaer i Østfold - les hele sakenAkustikkmåling i Østfold - Informasjonsbrosjyre

I Østfold er det nå målt ca. 30 lokaler til øving og framføring. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om dette og/eller ønsker å bestille akustikkmåling.

Her finner du vår nye brosjyre om akustikkmåling i Østfold. 

Akustikkmåling i Østfold - Informasjonsbrosjyre - les hele sakenAkustikk og musikklokaler i Østfold

Akustikk i lokaler som brukes til musikk, er et område som i de siste årene har blitt forsømt. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har bidratt til at det er etablert en nasjonal bygningsstandard (NS8178) som sikrer god akustikk i musikklokaler. Standarden er nå tilgjengelig fra Standard Norges nettbutikk - følg lenke. Den anbefaler vi at legges til grunn ved prosjektering av skoler, kulturbygg og forsamlingslokaler der musikkøving og -formidling skal foregå.

Østfold musikkråd måler akustikken i konsert- og øvingslokaler med profesjonelt utstyr etter en spesifikk målemetode utarbeidet av Norsk musikkråd (nær ISO 3382-2 standard).
Rapportene er beskrivende, og gir en objektiv vurdering av hvilke musikkformål rommet/salen er egnet til.

Se ellers egne nettsider musikklokaler.no for mer informasjon om temaet.

 

Nedenfor finner du oversikt over de lokalene som er målt i ØstfoldPolitikermøte i Fredrikstad – stort engasjement om musikklokaler!

Fredrikstad musikkråd inviterte Østfold musikkråd til politikermøte tirsdag 28.10 for å informere om musikklokaler, akustikk og NS 8178. Politikere fra kulturutvalget i kommunen var invitert til å legge frem deres respektive partiers holdning til temaet og delta i paneldebatt. 16 representanter fra medlemslag i det lokale musikkrådet var til stede.

Politikermøte i Fredrikstad – stort engasjement om musikklokaler! - les hele sakenStandard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert!

På vegne av Norges kommuner mottok ordfører i Rælingen kommune, Øivind Sand, den nye standarden for akustiske kriterier for musikkrom under lanseringen i Marikollen kultursal i dag.

Standard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert! - les hele saken