/share/mime/48/pdf.png Strategiplan 2018-20
(strategi-og-handlingsplan-2018-2020.pdf, 395kB)

Østfold musikkråd
 
 • har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan
   
 • formidler voksenopplæringstilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
   
   
 • fordeler fylkesstøtte til musikkorganisasjoner i Østfold
   
 • organiserer aktive musikkutøvere i en mengde lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rockgrupper mm
   
   
 • arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
   
   
 • driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
   
   
 • informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
   
   
 • tilbyr kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
   
   
 • arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet
   
   
 • er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket
   

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART