Låtkurs med Mats Berglund 16. og 17.10 i Fredrikstad

Fredag 16.10
Konsert kl. 20.00
Kurs / session kl. 21.30 -23.30
Sted: St.Croixhuset,

Lørdag 17.10
Kurs kl. 10 - 16
Sted: Vikaneveien 552, Gressvik

Pris for konsert, kurs og lunch: Kr. 750,-

Her har vi målt akustikk