Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (MIFF)  er et musikktilbud til innsatte i fengsel og etter soning. Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet etter løslatelse, å stimulere til et rusfritt liv. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt drevet av Musikkens studieforbund.

I Østfold har vi musikktilbud til innsatte i Sarpsborg fengsel og Ravneberget fengsel (trinn 1). Fra 2017 har vi også gitarundervisning i Indre Østfold fengsel. 

Vi har også tilbud under trinn 2, etter soning som per i dag ikke har deltakere.

Her er hjemmesiden til Musikk i fengsel og frihet

Østfold musikkråd har i tillegg både kortilbud og gitarkurs ved Phoenix Haga , dette i samarbeid med Kulturdråpen.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART