MOMS-KOMPENSASJON

06.02.2013 14:33 Skrevet av

 Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt av regjeringa i 2010.


TILSKUDD FRA ØSTFOLD. Fylkeskommunal kulturstøtte

Østfold musikkråd fordeler tilskudd fra fylkeskommunen til musikkorganisasjonene. Det er  kun organisasjoner som er medlem i Østfold musikkråd som kan stå som avsender av søknadene og mottaker av støtte. Enkeltlag kan ikke søke. Det kan søkes om aktivitetsstøtte og prosjektstøtte.

Aktivitetsstøtte

Søknadsfrist 1. februar.

Rapporteringsfrist - så snart tiltaket er avsluttet og senest 1. desember

Prosjektstøtte 

Søknadsfrist 15. oktober for prosjekter kommende år.

Rapporteringsfrist 15. oktober i prosjektåret.

 

 

TILSKUDD FRA ØSTFOLD. Fylkeskommunal kulturstøtte - les hele sakenVoksenopplæring

Voksenopplæringsordningen gir tilskudd til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund. Kontakt oss for mer info.

Voksenopplæring - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping se www.spillemidlene.no

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenMUO

Musikkutstyrsordningen (MUO) skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

MUO - les hele sakenStøtte til kurs

Komp gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangørerer innenfor det rytmiske feltet

Støtte til kurs - les hele sakenNORSK MUSIKKFOND

Fondets formål er å støtte konserter eller markedsføringstiltak til beste for norsk samtidsmusikk innen alle genre.

NORSK MUSIKKFOND - les hele saken


Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART