NORSK MUSIKKFOND

06.02.2013 14:34 Skrevet av bandORG

Fondets formål er å støtte konserter eller markedsføringstiltak til beste for norsk samtidsmusikk innen alle genre.

Norsk Musikkfond er stiftet ved avtale mellom Norsk Komponistforening (NKF), Forening for norske komponister og forfattere (NOPA) og Ny Musikks Komponist-gruppe (NMK) på den ene siden, og Norsk Musikkforleggerforening (NMFF) på den andre siden. Fordelingsstyret består av to representanter fra komponist-siden og to fra forleggersiden. Ledervervet i styret innehas vekselsvis av en representant fra de to gruppene. Fondets midler er en del av det kopivederlag som organisasjonene på musikksiden mottar fra Kopinor.

Søknaden må inneholde:
Dato for når prosjektet skal gjennomføres. Prosjektperiodene er på 13 måneder regnet fra 1. februar og 1. august.
En presisering av hvem som er opphavspersonen(e) til musikken. Minst 50% av musikken tid må være skrevet av norsk(e) samtidskomponist(er). En fullstendig finansieringsplan med spesifiserte poster for inntekter og utgifter, samt nøyaktig søknadssum. Maksimum støtte fra Norsk Musikkfond er kr 30.000,-.

Det gis ikke støtte til...
... prosjekter som er helt eller delvis gjennomført før prosjektperiodene starter, dvs: 1. februar for søknader til fristen 1. desember om høsten, og 1. august for søknader til fristen 1. mai om våren. CD-produksjoner, bestillingsverk eller komponering av musikk.
Organisasjoner/foreninger som mottar organisasjonsstøtte fra KomponistenesVederlagsfond.

Søknadsfrister: 1. mai og 1. desember - http://www.musikkfondene.no/Norsk_Musikkfond/


TILSKUDD FRA ØSTFOLD. Fylkeskommunal kulturstøtte

Østfold musikkråd fordeler tilskudd fra fylkeskommunen til musikkorganisasjonene. Det er  kun organisasjoner som er medlem i Østfold musikkråd som kan stå som avsender av søknadene og mottaker av støtte. Enkeltlag kan ikke søke. Det kan søkes om aktivitetsstøtte og prosjektstøtte.

Aktivitetsstøtte

Søknadsfrist 1. februar.

Rapporteringsfrist - så snart tiltaket er avsluttet og senest 1. desember

Prosjektstøtte 

Søknadsfrist 15. oktober for prosjekter kommende år.

Rapporteringsfrist 15. oktober i prosjektåret.

 

 

TILSKUDD FRA ØSTFOLD. Fylkeskommunal kulturstøtte - les hele sakenVoksenopplæring

Voksenopplæringsordningen gir tilskudd til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund. Kontakt oss for mer info.

Voksenopplæring - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping se www.spillemidlene.no

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenMUO

Musikkutstyrsordningen (MUO) skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

MUO - les hele sakenMOMS-KOMPENSASJON

 Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.

MOMS-KOMPENSASJON - les hele sakenStøtte til kurs

Komp gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangørerer innenfor det rytmiske feltet

Støtte til kurs - les hele saken


Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART