Nyheter  Tirsdag 3. desember 2019

Daglig leder Østfold musikkråd 100% stilling

Østfold musikkråd (ØMR) er paraplyorganisasjonen for musikklivet i Østfold og fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. ØMR er lokalisert i samme bygg som Østfold kulturutvikling og Kulturskolen i Fredrikstad på Kråkerøy, Fredrikstad.

Vi søker ny daglig leder for Østfold musikkråd fra 1. juni 2020. Daglig leder iverksetter styrets beslutninger og står for den daglige driften av organisasjonen, bl. a. økonomistyring, plan- og budsjettarbeid, samt prosjektansvar.

HOVEDARBEIDSOPPGAVER

Service og veiledning til fylkets musikkliv

Kultur- og musikkpolitisk arbeid

Styrearbeid

Studieforbundsarbeid og -saksbehandling

Prosjektarbeid

Akustikkmåling

Informasjonsarbeid, nettsider m.m.

Vi søker en person med høyere utdanning som har

  • god kjennskap til det frivillige musikklivet
  • musikkfaglig kompetanse
  • administrativ og organisatorisk erfaring
  • kjennskap til politiske prosesser og offentlige systemer
  • evne til å arbeide selvstendig og i team
  • initiativ, er fleksibel og evne til relasjonsbygging
  • god formuleringsevne skriftlig og muntlig
  • gode IT-kunnskaper

Realkompetanse kan kompensere for formalkompetanse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid. Tiltredelse 1. juni 2020. Lønn etter avtale. Kollektiv pensjonsavtale.

Søknad med CV og vedlegg sendes per e-post til ostfold@musikk.no eller per brev til Østfold musikkråd, Dokka 3A, 1671 Kråkerøy innen 10.01.2020.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Birgitte Magnus, tlf. 950 75 094, birgitte.magnus@musikk.no, evt. til styreleder Petter Spæren, petter.sparen@gmail.com

ØMR ønsker en ny daglig leder som kjenner det frivillige musikklivet og kan sette seg grundig inn i ØMRs brede arbeidsfelt og arbeidsoppgaver for å kunne betjene regionens musikkliv best mulig. Østfold musikkråd har et godt samarbeid med de andre fylkesmusikkrådene i nye Viken fylke. Vi ønsker en person som vil ta aktivt del i utviklingen av organisasjonen og ivareta Østfolds musikkliv i Viken.

Per i dag er vi samlokalisert med Østfold kulturutvikling i attraktive, moderne lokaler på Kråkerøy. Kulturskolen i Fredrikstad holder til i samme bygget.

På grunn av Viken kan det bli endringer i organisasjonen de kommende årene. Dette kan innvirke på ny daglig leders arbeidsoppgaver, stillingsbetegnelse og arbeidssted.