Kari Spæren Sand Foto: Birgitte Magnus

Glad vinner av en gratis akustikkmåling!

11.01.2018 13:43 Skrevet av Birgitte Magnus

Østfold sangerforum ble trukket ut som den heldige vinner av en gratis akustikkmåling i Østfold under ledermøtet 14.mars.

Østfold musikkråd gjennomførte sitt ledermøte på Sarsborg scene 14. mars. i tillegg til behandling av årsregnskapet sto følgende innhold på programmet:

Orientering om UKM Østfold ved José leguina og Ann Kristin Andersen, omvisning i det innholdsrike huset ved Jon Karlsen samt en bolk om lokaler og akustikk med status og veien videre. Dette ble avsluttet med loddtrekning om en gratis akustikkmåling i Østfold. Den heldige vinner ble Østfold sangerforum, her representert ved styremedlem Kari Spæren Sand.

Medlemsorganisasjonene og lokale musikkråd som var representert på møtet:

Du Unges Orkesterforbund Østfold

Norge Musikkorps Forbund Øst

Østfold krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund

Østfold sangerforum

Fredrikstad musikkråd

Mosseregionens musikkråd

Sarpsborg musikkråd


Nytt styre valgt av årsmøtet 24.april

Et enstemmig årsmøte har 24.4.2018 valgt nytt styre for perioden 2018-2020. Det nye styret går inn i en spennende periode framover. En hovedsak blir arbeidet mot den nye fylkeskommunen Viken hvor man i samarbeid med Akershus og Buskerud musikkråd vil finne de beste løsningene for det frivillige musikklivet i fylket.

Petter Spæren, Styreleder (Østfold Sangerforum) Gjenvalg, ny leder
Ann Kristin Adolfsen Styremedlem (NMF Øst) Gjenvalg
Ingvild Øverby Vist Styremedlem (Ung Kirkesang) Gjenvalg
Trond Erikson Styremedlem (nyMusikk Østfold) Ny
Gisle Haus Styremedlem (NMF Øst) Ny
Ellen-Cathrine Tveter Varamedlem (Østfold sangerforum) Ny
Jan-Eirik Thowsen Varamedlem (NMF Øst) Gjenvalg, ny varaOppdaterte normer for musikklokaler

«Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» foreligger nå i en oppdatert versjon. Disse viktige normene og anbefalingene er utarbeidet av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) i samarbeid med noen av landets mest anerkjente musikkakustikere.

Les og last ned 2018-utgaven her.

Oppdaterte normer for musikklokaler - les hele sakenÅrsmøte Østfold musikkråd tirsdag 24. april 2018

Østfold musikkråd avholder sitt årsmøte tirsdag 24. april

Sarpsborg scene, St.Mariegate 38, Sarpsborg

Kl. 18.00

Husk påmelding innen 4. april!

Årsmøte Østfold musikkråd tirsdag 24. april 2018 - les hele sakenHøringsforslag til ny fylkeskulturplan

Ny fylkeskulturplan er lagt ut til høring. Her er en god mulighet for hele musikk- og kulturlivet til å komme med innspill for å påvirke fremtidens kulturpolitikk

Frist for innspill er 9. april.

Høringsforslag til ny fylkeskulturplan - les hele sakenKUTTER 28 MILLIONER KRONER TIL FRIVILLIG MUSIKKAKTIVITET

Studieforbundskuttet

I sitt forslag til statsbudsjett kutter regjeringen støtten til studieforbundsaktivitet med 15 prosent.. Dette rammer band, kor, korps, storband, orkester og spelemannslag som alle er avhengig av tilskudd til kurs og øvingsaktivitet som de får fra VO-ordningen. Ordningen er mer enn halvert de siste 20 årene, og trenger ikke kutt, men en kraftig økning for å bevare det frivillige musikklivet.

Det foreslåtte kuttet til studieforbund i forslaget til statsbudsjett, vil også ramme kurs i Østfold!

Statistikk for Østfold fra 2016 kan du lese her.Ledermøte i Østfold musikkråd 2017

Østfold musikkråd inviterer til ledermøte

Tirsdag 14. mars kl. 17.00

Sarpsborg scene i Sarpsborg

PÅMELDING INNEN 6. MARS


 


Ledermøte i Østfold musikkråd 2017 - les hele sakenKOMP-tildelinger til Østfold

KOMP-midlene for 2017 er fordelt. I Østfold har følgende fått tildelt midler: Askim storband, LOUD - jentenes bandleir, og Østfold musikkråd.

Se fullstendig sak her.Kurstilskudd til musikklivet i Østfold

Over 8 250 000 kroner sendes denne uken til medlemslag i Musikkens studieforbund for kursaktivitet i vårhalvåret til totalt 1818 kurs innenfor alt fra symfoniorkestre og korps til band og spelemannslag i hele landet. Av denne potten utbetales 562 500 kroner i Østfold for 125 kurs i vårsemesteret til glade musikanter av alle slag i våre kor, band, orkestre, trekkspillklubber, korps m.fl.

Musikkens studieforbund og Østfold musikkråd ønsker lykke til der ute - og arbeider videre for god musikkopplæring i hele landet!Musikkterapeut/musikkpedagog søkes til musikkgrupper i 2017

Østfold musikkråd søker musikkterapeut / -pedagog til arbeid med voksne mennesker med psykisk utviklingshemming og deres ledsagere i 2017. 60 timer totalt fordelt på 15 uker vår og 15 uker høst. Mandager i Moss.

Musikkterapeut/musikkpedagog søkes til musikkgrupper i 2017 - les hele sakenÅrsmøte 2016

Østfold musikkråd gjennomført sitt årsmøte torsdag 26. april på Skarmyra aktivitetshus i Moss.

Nytt styre ble valgt for perioden fram til neste årsmøte i 2018:

Øyvind Frydenlund, styreleder Gjenvalgt
Ann Kristin Adolfsen, styremedlem Gjenvalgt
Jan-Eirik Thowsen, styremedlem Gjenvalgt
Ingvild Øverby Vist, styremedlem Gjenvalgt
Petter Spæren, styremedlem Ny
Kjell Andreassen, varamedlem Gjenvalgt
Iver Vadvedt, varamedlem Ny

Årsmøte 2016 - les hele sakenHøy kursaktivitet i Østfold - økning i tilskuddet for 2015

Kurstilskuddet fra Musikkens studieforbund for høsten 2015 er nå utbetalt til alle våre lag som har søkt og rapportert sin aktivitet.

Kr. 1.045.485,- er utbetalt for hele året. Dette er en økning på nesten 16 % fra året før. Hurra!Kurs i KursAdmin - søknad og rapportering om VO-/kurstilskudd

Nytt kurs før rapportering av vårkursene og nye søknader arrangeres for gamle og nye kursansvarlige.

Kurset er gratis. 

Dato: Mandag 30. mai kl. 18.00

Sted: K60, Dokka 3A, Kråkerøy, kantina 1 etg.

Kurs i KursAdmin - søknad og rapportering om VO-/kurstilskudd - les hele sakenÅrsmøte i Østfold musikkråd 26. april 2016

Østfold musikkråd holder sitt årsmøte
tirsdag 26. april 2016 kl. 18.00


Sted: Skarmyra aktivitetshus, Moss


PÅMELDING innen 10. april 

Årsmøte i Østfold musikkråd 26. april 2016 - les hele sakenHøy kursaktivitet i Østfold!

Vi har nylig rapportert alle kurs gjennom Musikkens studieforbund i Østfold for 2015. Tallene viser at det er høy og stigende aktivitet i fylket når det gjelder opplæring for kor, orkestre, band og samspill innen ulike genre. 

I 2015 ble det gjennomført ca. 12000 kurstimer i lokale lag rundt om i fylket. Ca. 3300 deltakere har deltatt, fordelt på 243 ulike kurs.

En stor takk til alle entusiastiske kursarrangører i hele fylket og for rapportering av alle kursene!Inspirerende landskonferanse for lokale musikkråd

Den årlige landskonferansen for lokale musikkråd var i år lagt til Hamar, med start umiddelbart etter Musikkrådets og Studieforbundets landskonferanse om musikklokaler. Over 30 deltakere fra lokale musikkråd over store deler av landet deltok, fikk med seg mange gode foredrag, nyttige gruppearbeid og god inspirasjon til det videre arbeidet i egen kommune.

LES MER OG LAST NED FOREDRAGENEMeget nyttig konferanse om musikklokaler

Konferansen om musikklokale i Hamar kulturhus 25. september ble en meget vellykket og interessant konferanse, med ver 50 deltakere fra store deler av landet. Engasjerte akustikere, ivrig ordfører fra Hamer, siste nyttfra banebrytende vedtak i Oslo kommune mm - her var det virkelig mye å hente.

LES MER OG LAST NED FOREDRAGENERytmisk Sommerskole 2015

Vest-Agder Musikkråd arrangerer Rytmisk Sommerskole for spilleglad ungdom på 14 – 20 år. Kurset avsluttes med konsert på selveste Eikerapen Roots Festival, som har flere  spennende navn på plakaten, som selveste Katzenjammer, Hellbillies og SiLyA!

Rytmisk Sommerskole 2015 - les hele sakenKURS - påmelding her

Er du ny som kursansvarlig i Østfold, eller ønsker du oppfrisking av kunnskapene om KursAdmin? I så fall kan du melde deg på kurs i Fredrikstad.

Dato og tid: Mandag 11. mai kl. 18.

Kurset er gratis.

Enkel servering.

Adresse: K60, Dokka 3A, Kråkerøy

KURS - påmelding her - les hele sakenLedermøte i Østfold musikkråd

Styret i Østfold musikkråd ønsker velkommen til ledermøte

Tirsdag 21. april kl. 18.00

Sted: Odd Fellow, Sarpsborg

 

Ledermøte i Østfold musikkråd - les hele sakenKursrapportering høsten 2014

Til alle kursarrangører i Østfold

Vi minner om avslutning av kurs / rapportering for høsten 2014.

Kursene skal avsluttes innen tre uker etter siste kursdag, og helst innen 31.12.

Aller siste frist er 15. januar.

Vi ber om at dere overholder fristen. På forhånd takk!

Kursrapportering høsten 2014 - les hele sakenHURRA! Studieforbundskuttet er avlyst!

Studieforbundskuttet er avlyst! Den store mobiliseringen rundt studieforbundskuttet har ført til at regjeringen reverserer forslaget og at de 40 millionene til studieforbundene (1,85 mill. til Østfold) er reddet! 

Kurs i studieforbund og frivillige organisasjoner fortsetter som før over hele landet! 

Les mer om budsjettforliket herOpprop mot studieforbundskuttet som rammer våre kurs

I forslaget til statsbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å kutte 40 millioner i støtten til studieforbundene. Dette er tilskudd til voksenopplæring som vi i Østfold musikkråd er med på å videreformidle til kursarrangører innen musikk i Østfold. Vi håper du ønsker å signere på dette oppropet slik at våre medlemmer fortsatt kan få tilskudd til sin opplæringsaktivitet. Bare blant våre medlemslag/-foreninger i Østfold utgjør kuttet over 170.000 kroner.

HER kan du signere!

Opprop mot studieforbundskuttet som rammer våre kurs - les hele sakenSudan Dudan på Trad Session fredag 7. november

Sted: St.Croixhuset, Fredrikstad

Tid: KL. 20.00

Billettpris: Kr. 200,-

Marit Karlberg (vokal og langeleik) og Anders Erik Røine (vokal, gitar og munnharpe) utgjør Sudan Dudan.

 

Sudan Dudan på Trad Session fredag 7. november - les hele sakenStudieforbundskuttet - felles opprop til politikere

Dramatisk kutt til lokal frivillig opplæringsvirksomhet!

Et felles opprop fra helgens ledermøte i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er sendt til alle stortingsrepresentanter på Østfoldbenken i forbindelse med det foreslåtte kuttet til studieforbund.

Studieforbundskuttet - felles opprop til politikere - les hele sakenStore kutt til det frivillige musikklivet

"Et slag i ansiktet for det frivillige musikklivet", sier daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd, i en første kommentar til statsbudsjettet. Store kutt i tilskudddene til opplæring og kvalitet, og til gode lokaler og arenaer svir, og det er lite annet å glede seg over enn litt ekstra til de korene som vinner i lotteriet om konsertstøtte.

Store kutt til det frivillige musikklivet - les hele sakenHuldrelokkk på Trad Session fredag 10. oktober kl. 20

Gå ikke glipp av Huldrelokkk på Trad Session.  Denne pan-skandinaviske trioen er på release-turné i Europa og tar like godt turen innom Fredrikstad. Og ja – det skal være 3 k’er….

KL. 20.00 St.Croixhuset, Fredrikstad

Billettpris kr. 200,-

Huldrelokkk på Trad Session fredag 10. oktober kl. 20 - les hele sakenVELKOMMEN TIL TRAD SESSION

FIVE MEN IN A BOAT

Fredag 12. september kl. 20.00
St.Croixhuset, Fredrikstad

Billettpris: Kr. 200,-

VELKOMMEN TIL TRAD SESSION - les hele sakenKursavslutning for våren

Stadig bedre og bedre med KursAdmin

Tusen takk til alle kursarrangører for en strålende jobb med kursavslutninger og rapportering i KursAdmin!. De aller, aller fleste kursene er rapportert per dags dato, og de aller fleste har klart å navigere seg gjennom programmet med stort hell.

En herlig sommer ønskes dere alle!

Kursavslutning for våren - les hele saken12.–14. juni: ”Geiteberg Folk Festival” i Tomter

Festivalen arrangeres som et samarbeid mellom erfarne norske og skotske arrangører, og vil foregå på gården Geiteberg Kulturbruk i Hobøl.
Dato: Torsdag 12. – lørdag 14. juni 2014
Mer informasjon og fullstendig program for festivalen finner du her.
Du kan også besøke Geiteberg Folk Festival på facebook

12.–14. juni: ”Geiteberg Folk Festival” i Tomter - les hele sakenKurstilskudd utbetalt

6,7 millioner kroner i kurstilskudd utbetalt fra Musikkens studieforbund!

I Østfold er det utbetalt kr. 849.641,- til det lokale musikklivet i fylket for 2013. Totalt 8886 kurstimer, 2572 deltakere fordelt på 182 kurs.

Kurstilskudd utbetalt - les hele sakenØstfoldmusikk i mange varianter

Fredagens Trad Session på St.Croixhuset i Fredrikstad ble en spennende reise gjennom østfoldmusikkens mangfoldige repertoar og uttrykk. Et begeistret publikum fikk høre nytt og gammlet stoff i ny drakt.

Østfoldmusikk i mange varianter - les hele sakenDIROM DA, Trad Session spesial! Fredrikstad 9.5 kl. 20

Skranglebein: Vår nye » kvedar» ? Siste utgave av bladet Folkemusikk (arvtakeren etter Spelemannsbladet) prydes med en ekte fredrikstadkæll på forsiden. Kællen heter Per Olav Mydske, bedre kjent som Skranglebein, en av landets dyktigste og mest profilerte rap-artister og nå opptatt som student på Ole Bull-akademiet på Voss. Han vil være å finne på scenen på St.Croixhuset på fredag, og det skal bli spennende å høre hvilken tilnærming han har til sitt hjemfylkes sangskatt.

DIROM DA, Trad Session spesial! Fredrikstad 9.5 kl. 20 - les hele sakenLik søknaden vår på Facebook

De neste 10 dagene kan Østfold musikkråd tjene inntil 3000 kr ekstra, gjennom å få andre til å like søknaden vår om trykkestøtte til et sanghefte med gamle sanger om sjø og hav.God oppslutning på årsmøtet i Østfold musikkråd

Årmøtet ble gjennomført tirsdag 29. april på Ytterskogen grendehus, Rakkestad. Styreleder ble gjenvalgt, og nytt styremedlem kom inn i styret.

God oppslutning på årsmøtet i Østfold musikkråd - les hele sakenNordik Tree på Trad Session

Fredag 4. april ønsker vi velkommen til Trad Session med en av de virkelige supergruppene i den nordiske folkemusikken, den svensk-finske gruppen Nordik Tree.

Konsert kl. 21.00

Nordik Tree på Trad Session - les hele sakenLansering 9. april: Ny Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler

Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.

Lansering 9. april: Ny Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler - les hele sakenLåtkurs med Mats Berglund

Dato: 9.-11.mai 2014

Sted: St.Croixhuset, Fredrikstad

Slåtter fra grensestrøka mellom Norge og Sverige, formidlet av én av Sveriges fremste felespillere og tradisjonsformidlere.

Kursavgift: Kr. 500,-

PÅMELDING innen 25. april

(trykk på overskriften for å komme til påmeldingsskjemaet)

Låtkurs med Mats Berglund - les hele sakenGjertuds sigøynerorkester fredag 14. mars

Fredag 14. mars fylles kaféen på St.Croix-huset i Fredrikstad med vakker, virtuos og temperamentsfull sigøynermusikk fra Russland, Romania og Ungarn når Gjertruds Sigøynerorkester, sju strålende musikere med 20 års samarbeid bak seg, inntar scenen.

Fredag 14. mars        kl. 21.00

Entre: kr. 200/100

Billetter kan kjøpes på forhånd eller ved døra.

Vel møtt!!

Gjertuds sigøynerorkester fredag 14. mars - les hele sakenØkt grense for skattefri utbetaling

Grensen for skattefrie utbetalinger til enkeltpersoner for frivillige lag og foreninger er vedtatt hevet fra kr 4.000,- pr år til kr 6.000,- pr år, med virkning fra og med 2014.

Økt grense for skattefri utbetaling - les hele sakenVarna og Hovefestivalen samarbeider om bandkonkurranse

Varna og Hove inviterer alle band og artister i Østfold til bandkonkurranse, uansett sjanger og alder for å sette fokus på det som rører seg av lokalt talent i Østfold.

Påmelding skjer via søknadsskjema på http://www.hovefestivalen.no/hoveslaget/

Varna og Hovefestivalen samarbeider om bandkonkurranse - les hele saken

Flott lanseringskonsert i Askim

Kvinnfolksangene fra vårt nye hefte med tradisjonssanger fra Østfold ble lansert med en strålende konsert for fullsatt sal i Askim kulturhus i går kveld. Av indre østfoldinger var det de ypperste fra kultureliten som var til stede.

Flott lanseringskonsert i Askim - les hele sakenNytt kurs i KursAdmin

Takk til alle for innsatsen med rapportering av høstens kurs. For deg som ønsker å lære mer eller få frisket opp kunnskapene, blir det nytt kurs i KursAdmin før neste rapporteringsrunde:

Mandag 12. mai kl. 18- 20.

Sted: Kråkerøy, Østfold kulturutvikling, Dokka 3A, kantina.

Alle kursarrangører er velkomne.

Nytt kurs i KursAdmin - les hele sakenBlå Fålen - årets første Trad Session

Fredag 17. januar

St.Croixhuset, Fredrikstad

Kl. 21.00

Drivende riler, gyngende polskaer, vakre viser og gnistrende samspill.

Jam session som vanlig fra kl. 19.00

Blå Fålen - årets første Trad Session - les hele sakenWhat does the fox say - i Østfold?

Hva sier reven?  Vi i Østfold musikkråd visste allerede svaret før Ylvis-brødrene satte spørsmålet på dagsordenen. 
De som ennå ikke har sikret seg CD- plata «Skråkk» , kan høre sangene  om reven på Wimp, Spotify  eller iTunes.  Denne linken viser vei:

What does the fox say - i Østfold? - les hele sakenKvinnfolk – lanseringskonsert

Vårt nye sanghefte «Kvinnfolk» er i hus!
Dette feirer vi med en konsert i Askim kulturhus.  Merk tidspunktet:
Onsdag 5. februar kl. 19.00
Billettpris: kr. 200,-.
Arr: Østfold musikkråd

Sunniva Berg (bildet) med bandet KulokkCall, med flere, opptrer i Askim kulturhus.

Kvinnfolk – lanseringskonsert - les hele sakenEN NORDSJØJUL – konsert fredag 13. desember

Ensemblet består av Anders ådin (sang, dreielire), Richard Burgess (sang, concertina og strenger) Patrik Wingård (sang, klarinett, fløyter og føtter!), Tore Lia (sang, kontrabass), Kristin Carlsson, Jon Buer, Marthe Burgess og Miriam Burgess (alle sang).

Sted: Storesalen på St. Croix-huset
Fredag 13. desember
 
Dørene (og servering) åpnes kl. 19.00
Konserten begynner kl. 21.00

Billettpris: Kr. 200,-

EN NORDSJØJUL – konsert fredag 13. desember - les hele sakenANNBJØRG LIEN OG ROGER TALLROTH PÅ TRAD SESSION

GÅ IKKE GLIPP AV DETTE! Fredag 22. november kommer to av de mest markante og innflytelsesrike folkemusikkartister i Skandinavia til Fredrikstad som duo.

Velkommen til konsert i Storesalen på St Croix-huset. Konserten begynner kl. 21.00. Billetter kan bestilles via Fredrikstad Kino og selges også ved døra.

ANNBJØRG LIEN OG ROGER TALLROTH PÅ TRAD SESSION - les hele sakenVIKTIG INFO OM KURSADMIN.

FRIST FOR Å AVSLUTTE KURS FOR HØSTEN: 3 uker etter kursavslutning og senest 15. januar.
SØKNAD FOR VÅREN 14 (REGISTRERING AV NYTT KURS) skal gjøres før kurset starter.

KLIKK HER FOR MER INFORMASJON.

VIKTIG INFO OM KURSADMIN. - les hele saken"Kvinnfolk" Vellykket korseminar for Østfold-korene

Østfold musikkråd inviterte til seminar 2. november i Fredrikstad der vi presenterte  vårt splitternye hefte "Kvinnfolk - Utvalgte sanger arrangert for kor".

Her kan du se innslag fra NRK Østfold.

"Kvinnfolk" Vellykket korseminar for Østfold-korene - les hele sakenKurs - informasjonsmøte om voksenopplæringsstøtte. PÅMELDING HER

Tid:     Torsdag 14. november kl. 18.00
Sted:   Østfold kulturutvikling, Dokka 3A, 1671 Kråkerøy

•    Hvem kan søke
•    Hvordan søke og rapportere
•    Demonstrasjon av det nye kursadministrasjonsprogrammet KursAdmin

Samme kurs blir holdt i mosseregionen onsdag 20. november kl. 17.00.

Kurs - informasjonsmøte om voksenopplæringsstøtte. PÅMELDING HER - les hele saken

Nordic Fiddlers’ Bloc fredag 18.10

Førstkommende fredag er det duket for konsert med Nordic Fiddlers’ Bloc på Trad Session, Østfolds månedlige forum for folkemusikk.

INNGANG KR. 200/100
KONSERTEN  BEGYNNER KL. 21.00  DØRENE ÅPNES  KL. 19.00
VEL MØTT!

Nordic Fiddlers’ Bloc fredag 18.10 - les hele sakenNominasjon til Folkelarmprisen

Cd-en Schodsbergs notebok er nominert til Folkelarmprisen under kategorien Dokumentasjon. Cd-en ble utgitt av Østfold musikkråd i desember 2012.

Prisene blir delt ut lørdag 28. september på bransjetreffet Folkelarm i Oslo.

Nominasjon til Folkelarmprisen - les hele sakenNy bok om folkemusikk i Østfold

Leif Ryan:
Folkemusikk og Tradisjonsmusikk
i Østfold, nordre Bohuslän og grensetraktene.
- Et historisk tilbakeblikk -
 

Ny bok om folkemusikk i Østfold - les hele sakenKorseminar: "Kvinnfolk"

Østfold musikkråd inviterer til korseminar: «Kvinnfolk»
Sanger for kor fra Østfolds eldre sangskatt
2. november 2013, kl. 11.00 -15.30
St.Croix-huset, St.Croixgate 16, Fredrikstad
Kursleder: Heidi Anita Brathagen
Målgruppe: Kordirigenter, korledere og/ eller annen representant fra koret, inntil tre fra hvert kor (NB: Begrenset plass, først til mølla!)
Pris: Kr 250,- pr pers (inkludert kurs, notehefte med korarrangementer, kaffe og lunsj)
Påmelding:  Innen 10.oktober.

Korseminar: "Kvinnfolk" - les hele sakenVikingtokt i Sverige

“Tones vikingatält” er et tilbud til de minste barna lørdag formiddag, den 7. september på Grebbestad folkemusikk-festival. De som var på “Barnas Verdensdager” i Fredrikstad i våres, vet hva det dreier seg om: Tone Holte fra Østfold musikkråd lærer bort en gammel vikingsang og lar alle prøve rytmeinstrumenter som kanskje vikingbarna også brukte.... Velkommen til en anderledes musikk-stund i Tones vikingtelt!"Skråkk"-konsert i Grebbestad

Fredag 6. september kl. 20.15  inntar vi Grebbestad folkmusikfestival med konserten «Skråkk». Velkommen til en “voksenkonsert” med dette materialet, garantert uten dyrekostymer og kosedyr! Sangene er arrangert og fremført av Richard Burgess (gitar, munnspill, concertina, mandolin), Tone Holte (vokal), Ingunn Skjelfoss ( vokal) og Patrik Wingård ( fløyter, klarinett).


"Skråkk"-konsert i Grebbestad - les hele sakenKurs i folkemusikk i Grebbestad

Har du lyst til å lære folkelige viser fra Østfold? Bli isåfall med på kurs med Sunniva Berg og Ingunn Skjelfoss på Grebbestad folkemusikkfestival lørdag 7.september.


Pris: Kr. 250,-
Sted: Grebbestad folkhôgskola

Påmelding og betaling skjer på stedet før kursstart

Kurs i folkemusikk i Grebbestad - les hele sakenSkråkk!

Nå kan både cd-plate og hefte bestilles fra kontoret vårt.

Cd: Kr. 150,-. Hefte: Kr. 100,-

Bestilling herØstfoldmusikken ettertrykkelig på kartet!

Vellykket lansering av 2 nye CD-plater med folkemusikk fra Østfold. Regnet silte ned, men folk koste seg inne på Litteraturhuset i Fredrikstad 19.juni med smakebiter fra de splitter nye CD-platene «Skråkk» og «Østfolk». Ingunn Skjelfoss fra Hobøl – innsamler og utøver  - er den som har bidratt mest til innsamling av folkemusikkmateriale i Østfold i vår tid. Hun synger dessuten halvparten av sangene på CD-plata «Skråkk» .   På Litteraturhuset ga hun publikum både en innføring i hva som finnes av folkemusikk her i fylket, og smakebiter  fra CD-plata.

Østfoldmusikken ettertrykkelig på kartet! - les hele saken

LÅTKURS med Mats Berglund

23. - 25. august på vakre Isegran i Fredrikstad med en av Sveriges fremste felespillere.

Kursvagift: Kr. 500,- inkl. lunch

Overnatting: Kr. 400,- for to netter

LÅTKURS med Mats Berglund - les hele sakenViktig informasjon om KursAdmin

Musikkens studieforbund tar i bruk det nye, digitale kursadministrasjonsprogrammet, KursAdmin fra og med våren 2013.

1.Ikke søk på høstens kurs ennå. Vårkursene må først rapporteres. Vi sender beskjed til alle tidligere søkere når dere kan begynne å søke. Dette for dere skal få en mye enklere søknadsprosedyre.
DERE KAN VENTE AT VI KONTAKTER DERE I SEPTEMBER, det er funnet en feil i den funksjonen som de fleste skal bruke.
2.For rapportering av vårens kurs: Alle lag skal ha fått en epost der vi ber om korrekt kontaktpeson, deltaker-/medlemsliste og siste kursdag. Når dere har sendt oss dett,e kan vi gjøre nødvendige forberedelser for dere slik at dere kan rapportere vårens opplæring.
3.For vårens kurs kan dere også sende oss frammøteliser og repertarlister på papir som tidligere. Disse må være underskrevet som før, men de kan sendes inn som vedlegg til e-post. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å gjøre dette.
4.Fristen 1. juli er ikke absolutt dette semesteret. Det er fremdeles mulig å rapportere vårens kurs, men DET HASTER.
5..Dere som ennå ikke har vært i kontakt med oss angående vårens kurs, bes å ta kontakt snarest.
 
Les mer om KursAdmin her.

Viktig informasjon om KursAdmin - les hele sakenKonsert med Sunniva Berg fredag 24. mai kl. 21:00

Cafè Galeien på Isegran i Fredrikstad kl. 21.00

Pris: 200,-

Konserten er i grenselandet mellom folkemusikk/jazz/verdensmusikk.

 

Konsert med Sunniva Berg fredag 24. mai kl. 21:00 - les hele sakenØstfold musikkråd på Barnas Verdensdager i Fredrikstad

Se nøye på dette bildet. Dette er sangen "Drømte meg en drøm i natt»... , den eldste melodien fra Skandinavia som er bevart i notasjon i samtiden. Denne sang glade «vikingbarn» mens de spilte på rare rytmeinstrumenter av bl a horn, jern, tre og stein.

Østfold musikkråd på Barnas Verdensdager i Fredrikstad - les hele sakenNMF Øst nytt medlem i Østfold musikkråd

Årsmøtet i Østfold musikkråd valgte på årsmøtet 25. april å oppta NMF Øst som medlemsorganisasjon i Østfold musikkråd og ønsker dem velkommen i fylkesmusikkrådet. Les mer om organisasjonen her. Trad Session nominert til "Årets folkemusikkarrangør"

Om prisen «Årets Folkemusikkarrangør»:
 «Årets Folkemusikkarrangør» en pris som eies av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Prisen som skal synliggjøre godt arrangørarbeid, og hedre de beste arrangørene. Samtidig skal prisen stimulere til dialog, idéutveksling  og utvikling på arrangørfeltet.
Les mer.Rom for spilleglede

I taket bråker et slitent ventilasjonsanlegg som har sett sine beste dager. Lufta henger tung og støvete i det lille øverommet og i gymsalen hvor musikantene forsøker å blåse liv i en melodi. Veggene suger lyden til seg, og klangen fra instrumentet faller til gulvet uten å skape den helt store musikken.
 
Vi må skape flere rom for spilleglede!
 
Bli med på vår underskriftskampanje - og del den med mange:Konsert med folkemusikk i Askim

Østenfor skratt - Västenfor gråt

Askim kirke 1. mai kl. 18.00

Konsert med Berglund, Henriksson & Kästel og Indre Østfold Kammerkor.

Konsert med folkemusikk i Askim - les hele sakenØstfold musikkråd har fått ny postadresse

Vi har ikke flyttet, kontoret er på samme sted på Kråkerøy (K60) ved siden av legevakta. Det er bare postadressen som er ny.

NY POSTADRESSE ER:

Dokka 3A

1671 KråkerøySkjeberg kirkekor

Velkommen til 40-års jubileumskonsertKurs i allsangledelse

Norsk Viseforum arrangerer kurs i Allsangledelse på Gavelstad i Vestfold 3.- 5. mai.

Dette er et landsomfattende kurs som er åpent for alle og retter seg mot folk i korbevegelsen, visebevegelsen og andre som fra til til annen leder, eller kunne tenke seg å lede, allsang i formelle eller uformelle sammenhenger.
Mer info og påmeldingsskjema finnes her:

Studieforbundene under lupen

 Vær med i trekningen av 10 premier på 10.000:-

Nå forskes det på alle studieforbund i Norge. Forskningen gjøres for at vi skal få større forståelse for og kunnskap om vår aktivitet, organisering og økonomi, samt hvilke virkninger aktivitetene har for den enkelte og for samfunnet som helhet. Slik kan vi forbedre oss og dokumentere for omverden at vi betyr mye for mange!
 

Studieforbundene under lupen - les hele sakenTrad Session og konsert fredag 10. april

Workshop kl. 19 og konsert kl. 21 med Gabriel Fliflet, Anders Bitustøyl og Jørgen Sandvik.

Trad Session og konsert fredag 10. april - les hele saken

Årsmøte 2013

Årsmøte i Østfold musikkråd

Dato: Torsdag 25. april

Tid: Kl. 18.00

Sted: Kaserna, Fredriksten festning, Halden

Årsmøte 2013 - les hele sakenBarbershop-konsert

Sted: Gamlebyen, Fredrikstad (Tøihuset)

Konsert på kvinnedagen med TZEITEL

Tzeitel er en trio fra Gøteborg som har lagt sin elsk på klezmermusikken, en tradisjon som har sitt utspring i jødisk spillemannsmusikk fra øst- og sentral-Europa.

Konsert på kvinnedagen med TZEITEL - les hele saken

"Eplemøya Songlag"

Trad Session og konsert fredag 8. februar, Fredrikstad

"Eplemøya Songlag" - les hele sakenSØKNADSFRIST FOR KOMP 2013 ER 15. DESEMBER

KOMP - STØTTEORDNING FOR OPPLÆRING OG KOMPETANSEHEVING INNEN DE RYTMISKE SJANGERE

 

SØKNADSFRIST FOR KOMP 2013 ER 15. DESEMBER - les hele sakenSchodsbergs notebok

Musikk fra Schodsbergs notebok (f.1799) er nå utgitt på cd.

 

 

Schodsbergs notebok - les hele saken

Korpsseminar på Halmstad 16.-18.11

Rune Sundbø leder et nytt korpsseminar for unge musikere i mossedistriktet.

Korpsseminar på Halmstad 16.-18.11 - les hele saken

Prosjektstøtte 2013

Søknadsfrist til for prosjekter i 2013 er 15. november.

Prosjektstøtte 2013 - les hele saken"Skråkk" på turne

Tone Holte og Richard Burgess turnerer høsten 2012 med dyreviser fra Østfold ("Skråkk") i barnehager og på biblioteker i fylket. Turneen er et samarbeid med Østfold kulturutvikling og Rikskonsertene.

"Skråkk" på turne - les hele sakenNy Trad Session fredag 19. oktober
med "Five Men in a Boat"

Velkommen til ny konsert og jam session med Trad Session på St.Croixhuset i Fredrikstad

Fredag 19. oktober

Ny Trad Session fredag 19. oktober
med "Five Men in a Boat" - les hele saken


Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART