Tema-, dialog- og medlemsmøte

29.10.2018 13:03 Skrevet av

Lokale musikkråd og medlemsorganisasjoner inivteres til medlems,- dialog- og temamøte mandag 19. november kl. 18.00

Sted: Frivillighetens hus i Moss, «Polvotten» i 2. etasje.

Byfogd Sandbergs gate 5, Moss.

Disse viktige temaene står på agendaen:

Mangelen på gode øvingslokaler er stadig et aktuelt tema både nasjonalt, internasjonalt og i vårt fylke, Østfold. Trond Eklund Johansen fra Hedmark og Oppland musikkråd som har stor kompetanse på feltet musikklokaler og akustikk, kommer til møtet og vil formidle kunnskap og erfaringer.

I forbindelse med opprettelse av Viken fylkeskommune ga medlemsorganisasjonene på vårt årsmøte i april, uttrykk for et ønske om medvirkning i prosessen mot Viken. Vi vil informere om arbeidet som pågår i de tre musikkrådene og ta imot innspill som vi vil ta med i det videre arbeidet.

I Østfold har vi per i dag fem lokale musikk- og kulturråd. Det er av stor betydning for det lokale musikklivet å ha sterke, lokale musikkråd som et felles talerør og samarbeidsorgan for lokale myndigheter. Sammenslåing av kommuner kan være en gyllen mulighet til å etablere nye, sterke musikkråd.

Påmelding innen 9. november

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART