Om oss

Litt om Østfold musikkråd

 * paraplyen for fylkets musikkorganisasjoner
* musikklivets studieforbund
* kontakt- og samarbeidsorgan for musikklivet
* formidler voksenopplæringstilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund
* høringsinstans for Østfold fylkeskommune i musikkspørsmål
* forvalter fylkeskommunale støtteordninger til musikkorganisasjonene
* driver utstrakt prosjektvirksomhet til gode for hele musikklivet i fylket


Besøksadresse: K60, Dokka 3A, 2. etg i lokalene til Østfold kulturutvikling. Samme bygg som kulturskolen.
Postadresse:  Dokka 3A, 1671 Kråkerøy
Tlf: 950 75 094
e-post: ostfold@musikk.no

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART