Les mer om musikk i fengsel og frihet

Miff Ravneberget

Sommerkonsert i Ravneberget fengsel

Musikk i fengsel og frihet (MIFF) er et musikktilbud til innsatte i fengsel og etter soning. Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet etter løslatelse, å stimulere til et rusfritt liv. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt drevet av Musikkens studieforbund.

I Østfold har vi musikktilbud til innsatte i Sarpsborg fengsel og Ravneberget fengsel (trinn 1). Fra 2017 har vi også gitarundervisning i Indre Østfold fengsel. Vi har også tilbud under trinn 2, etter soning som per i dag ikke har deltakere.

Her er hjemmesiden til Musikk i fengsel og frihet.

Østfold musikkråd har i tillegg både kortilbud og gitarkurs ved Phoenix Haga , dette i samarbeid med Kulturdråpen.