Viken-fylkene samlet

7. mars var representanter for styrene i Østfold, Akershus og Buskerud musikkråd samet for å snakke om den framtidige sammenslåingen av fylkeskommunene til nye Viken fylkeskommune. Møtet var et informasjons- og kontaktmøte der hensikten var å bli bedre kjent med hverandre og utveksle erfaringer.

/share/mime/48/pdf.png Styret 2018-2020
(2018_styret_med_vara_og_valgkomite.pdf, 328kB)

Styret valgt på årsmøtet 24.4.2018

Styret i Østfold musikkråd, valgt på årsmøtet  24.4.2018

Styreleder:

Petter Spæren

Styremedlemmer:

Ann Kristin Adolfsen

Ingvild Øverby Vist

Petter Spæren

Trond Erikson

Gisle Haus

Varamedlemmer:

Ellen-Cathrine Tveter

Jan-Eirik Thowsen

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART