/share/mime/48/pdf.png Styret 2016-18
(styret-2016-18.pdf, 375kB)

Styremedlemmer fra 26.4.16

Styret i Østfold musikkråd, valgt på årsmøtet  26.4.16

Styreleder:

Øyvind Frydenlund

Nestleder:

Ann Kristin Adolfsen

Styremedlemmer:

Jan-Eirik Thowsen

Ingvild Øverby Vist

Petter Spæren

Varamedlemmer:

Kjell Andreassen 

Iver Vatvedt

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART