Voksenopplæring

13.11.2018 14:23 Skrevet av Birgitte Magnus

Voksenopplæringsordningen gir tilskudd til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund. Kontakt oss for mer info.

Voksenopplæring

Generelt

Østfold musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund tilskudd til voksenopplæring i musikk. Vi gir statsstøtte til organisert opplæring i for eksempel samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Klikk her for å lese mere om VO-midler gjennom Musikkens studieforbund.

Frister for søknad og rapportering: 

Søknads- og rapporteringsfrister: 1.januar og 1. juli.

Kurset må være registrert og «sendt til godkjenning» før kurset starter.

Kurset rapporteres ferdig innen 3 uker etter at kurset er avsluttet, senest 1. januar for kurs i høstsemesteret og 1. juli for kurs i vårsemesteret.

Voksenopplæring i musikkorganisasjonene er hovedsakelig knyttet til disse aktivitetene:

  • Den ordinære opplæringen i laget, organisert som samspill/-sang og gruppeopplæring
  • Spesielle kurs og opplæringstiltak arrangert av lag, krets-/fylkesledd, musikkrådet i fylket eller lokale musikkråd
  • Opplæringen kan være med eller uten lærer

KursAdmin veiledning finner du her...

Hvem kan få tilskudd?

MSF godkjenner medlemsorganisasjonene i samsvar med Lov om voksenopplæring og forskriftene.
Det gis tilskudd til:

  • Musikkgrupper som er medlemmer i MSFs medlemsorganisasjoner
  • Lokale musikkråd eller fylkesmusikkråd som kan stå som arrangør av egne kurs eller kurs i samarbeid med medlemsorganisasjoner
  • Musikkgrupper som har samarbeidsavtaler om kursarrangering med fylkesleddene til Musikkens studieforbund

Søker må følge godkjent studieplan. Musikkens studieforbund har en rekke studieplaner for blant annet rock, kor, visesang og instrumentopplæring. Opplæringen må gå over minimum 8 timer med minst tre deltakere. Deltagerne må være over 14 år. Søknadsfrister er 1. januar for vårhalvåret og 1. juli for høsten.

 

Kurstilskudd for 2017

Musikkens studieforbund har nå sendt av gårde utbetaling for kurstilskudd (voksenopplæringstilskudd) for høstsemesteret 2017! Til sammen fordeles 7,3 millioner ut til over 1800 kurs gjennomført av over 1200 kursarrangører. Med dette støtter vi atter en gang musikkopplæring i hele landet med penger som går direkte til hvert enkelt lag. 

I Østfold er det utbetalt kr. 439.960 for høstkursene. For hele året er det utbetalt kr. 970.360 i ordinært kurstilskudd . I tillegg er det betalt ut kr. 51.721 i tilretteleggingstilskudd. Det ble i Østfold gjennomført 221 kurs i Østfold med 3099 deltakere og 10416 timer.

Vi står på for det frivillige musikklivet i lokalsamfunnene!

Søknad om kurstilskudd for høsten

Vi minner om at det fremdeles er mulig å søke kurstilskudd (voksenopplæringstilskudd) for høsten for kor, band, samspillsgrupper m.fl. 

Her er lenke til kontaktskjema.

Ta kontakt om du har spørsmål om ordningen.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om voksenopplæring eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen.


TILSKUDD FRA ØSTFOLD. Fylkeskommunal kulturstøtte

Østfold musikkråd forvalter tilskudd fra fylkeskommunen til musikkorganisasjonene i fylket. Det er  kun organisasjoner som er medlem i Østfold musikkråd som kan stå som avsender av søknadene og mottaker av støtte. Enkeltlag kan ikke søke. Det kan søkes om aktivitetstilskudd og prosjekttilskudd.

Aktivitetstilskudd

Søknadsfrist 1. februar.

Rapporteringsfrist - så snart tiltaket er avsluttet og senest 1. desember

Prosjekttilskudd

Søknadsfrist 15. oktober for prosjekter kommende år.

Rapporteringsfrist 15. oktober i prosjektåret.

 

 

TILSKUDD FRA ØSTFOLD. Fylkeskommunal kulturstøtte - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping se www.spillemidlene.no

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenMUO

Musikkutstyrsordningen (MUO) skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

MUO - les hele sakenMOMS-KOMPENSASJON

 Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.

MOMS-KOMPENSASJON - les hele sakenStøtte til kurs

Komp gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangørerer innenfor det rytmiske feltet

Støtte til kurs - les hele sakenNORSK MUSIKKFOND

Fondets formål er å støtte konserter eller markedsføringstiltak til beste for norsk samtidsmusikk innen alle genre.

NORSK MUSIKKFOND - les hele saken


Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Østfold musikkråd
Telefon: 950 75 094
E-post: ostfold@musikk.no
Dokka 3A

1671 Kråkerøy

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART