Påmelding lyttekurs 2017-18

Meld deg på til neste sesongs lyttekurs! Påmeldingsskjema og info finner du her.

Seks søkere i Rogaland fikk KOMP-tilskudd

Jæren viseklubb, Folkemusikkarkivet for Rogaland, Ryfylkemuseet, BandOrg, Kids in Jazz, AKKS Stavanger og SalsaNor Stavanger fikk tilsammen kr 81 000. 

Konsertreiser siden 2004

Rogaland musikkråd har arrangert konsertreiser til en europeisk by hvert halvår siden våren 2004. 

Prosjektstøtte til regionale tiltak

Lag og grupper i fylket kan søke Rogaland musikkråd om støtte til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak som inkluderer flere lag og grupper. Prosjektene skal kunne defineres som regionale tiltak. Søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett/finansieringsplan sendes Rogaland musikkråd. 

Søknadsfrist: 1. mai og 1. nov.

Akustikkmålinger

Rogaland musikkråd tar akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk. Vi har blant annet gjort målinger for Sandnes, Stavanger og Sola kommune. Til nå har det i hovedsak vært lokaler for korps, men lokaler for alle type grupper er aktuelle. Ta kontakt med oss for mer informasjon, bestilling og pris. 

Lyttekurs

Er du interessert i å forsterke musikkopplevelsen enda mer, er det mulig å melde seg på lyttekurs med Per Dahl. Kurset er lagt til rette for alle musikkinteresserte, også de uten musikkfaglig bakgrunn. Hver kurskveld vil det bli tatt utgangspunkt i ett av verkene som Stavanger Symfoniorkester fremfører den etterfølgende torsdagen.

Prosjekter

Rogaland musikkråd er involvert i og driver flere musikkprosjekter i fylket. Nedenfor finner du et utdrag.

Musikk i fengsel og frihet (MIFF)

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel og tilbudet fortsetter etter løslatelsen.

Tilskudd

Vi fordeler tilskudd til lag og foreninger i fylket. Her er våre mest sentrale tilskuddsordninger.

Voksenopplæringsmidler

Støtte til opplæringsaktiviteter og kurs i musikkgrupper.

Grunnstøtte og tiltaksstøtte gjennom Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune gir både grunnstøtte og tiltaksstøtte til musikkorganisasjonene. Ordningen administreres av Rogaland musikkråd.

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA