Seks søkere i Rogaland fikk KOMP-tilskudd

08.03.2017 10:36 Skrevet av Rogaland musikkråd

Jæren viseklubb, Folkemusikkarkivet for Rogaland, Ryfylkemuseet, BandOrg, Kids in Jazz, AKKS Stavanger og SalsaNor Stavanger fikk tilsammen kr 81 000. 

Bandleirer og -seminarer, storband, folkemusikklag og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til kurs i 2017. Det kom inn 161 søknader, og 97 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1,6 millioner til disposisjon.

- Prosjekter for barn og unge ble som vanlig gitt høy prioritet, sier fordelingsutvalgets leder Gro Marie Svidal. - De mest nyskapende tildelingene gikk til kurs i bygging av modulærsynth, kurs i EDM og lyddesign, og produsentkurs for jenter. Det er alltid gøy og spennende å få inn søknader som skiller seg fra mengden!

Årets største tildelinger var på kr 60 000, til hhv JM Norway/AKKS (LOUD! – jentenes bandleir), Sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Notodden Blues Festival (bandseminar for ungdom) og Sogn og Fjordane folkemusikklag (Mokurset).

 « I år ser vi en økning i antall søknader, og det er liten tvil om at KOMP bidrar til kompetanseheving innen det rytmiske feltet over hele landet. Rapportene viser mange kreative og morsomme prosjekter av høy kvalitet. Vi ser gjerne at rammen for ordningen blir økt betydelig for å imøtekomme den voksende aktiviteten rundt om i landet.»  

-Leder av fordelingsutvalget, Gro Marie Svidal


Om KOMP

KOMP er en statlig støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rytmisk musikk. Ordningen ble opprettet i 2010. KOMP administreres av Norsk musikkråd. Se www.musikk.no/komp

 

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA