Video og markedsføring på sosiale medier

Mange bruker sosiale medier som et ledd i sin markedsføring. Det kan være i forhold til rekruttering, synliggjøring, skaffe seg følgere og for å reklamere for sine konserter og arrangementer. Få med deg de siste trender og tips!

Silje Herget
vil fortelle om videotrender og vil vise flere aktuelle tips og caser. Hun er engasjementansvarlig ved Stavanger Aftenblad, Schibsted Media Group. Hun startet der i vår og kom da fra jobben ved reklamebyrået Melvær&Co. Hun har bl.a. gjennomført lignende foredrag sammen med Karina Lavik på Fagseminar for festivaler: Fēstivālis compétent II i Stavanger i desember, for elever og lærere ved musikk, dans og drama ved Kongsgård vgs og for medlemmer av Sandnes musikkråd.

Foredraget er for alle medlemmer i lokale lag og grupper og våre medlemsorganisasjoner - og er gratis.

Torsdag 19. september kl 19.00 – 20.30
Sted: Forestillingssalen, Stavanger katedralskole avd. Bjergsted (MDD)

Påmelding til foredraget: