Innimellom arrangerer Rogaland musikkråd kurskvelder for hvordan rapportere for Voksenopplæringsmidlene.

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA