Konsertreise til St. Petersburg

Turen ble fulltegnet med 30 deltakere!

Får laget ditt Voksenopplæringsmidler? Ikke?

Sjekk ut kriteriene for søke for våren! Frist 1. jan. 2016. Ta kontakt med oss om du lurer på noe! 

Les om kriteriene her

JA til flere rom for spilleglede!

Dårlig luftkvalitet, vanskelige lysforhold, uønsket støy og laber akustikk. Slike forhold møter mange av de over 500 000 kulturentusiastene og kulturskoleelevene som ukentlig samles for å spille, synge i kor, danse eller drive teater på skoler, gymsaler og kulturhus landet over. Mange av disse er barn og unge. Oppropet Rom for spilleglede mener alle fortjener gode rom for kreativ utfoldelse - ikke rom som er uegnet, dårlige eller til og med helsefarlige!

Kulturbudsjettet 2016 - hva betyr det for oss?

Norsk musikkråd har sett på kulturdepartementets prioriteringer i budsjettet for 2016. Innenfor vårt felt videreføres de fleste tiltakene på samme nivå som tidligere.

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA