Nyheter  Onsdag 20. mars 2019

Ledermøte i Rogaland musikkråd

Det blir ledermøte i Rogaland musikkråd for medlemsorganisasjonene torsdag 4. april kl. 18.00
Det blir servert pizza fra kl 17.00 for de som ønsker det (påmelding).

Kontorbygningen

Saker:
Årsregnskap 2018
Valgkomité 2019-20
Orientering om arbeidet
Innkomne saker
Eventuelt

Sted: Rogaland musikkråds lokaler, Sandvigå 7, 4007 Stavanger (inngang fra sjøsiden). Parkering i P-huset Parketten.

Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes. Fullstendig saksliste med vedlegg sendes innen 2 uker før ledermøtet.

I etterkant av ledermøtet inviterer vi til gratis foredrag/workshop for alle medlemmer i lokale lag eller medlemsorganisasjoner om "Sosiale medier og markedsføring".

Deltakere som har lang reisevei som møter til ledermøtet, får dekket reiseutgifter etter gjeldende satser og dokumentasjon.

Påmeldingsfrist til ledermøtet, pizza og/eller foredraget innen 29. mars.

Påmelding til ledermøtet 4. april

(Du vil få bekreftelse på e-post)

Påmeldngen gjelder også: