Kulturbudsjettet 2016 - hva betyr det for oss?

26.01.2017 16:06 Skrevet av Rogaland musikkråd

Norsk musikkråd har sett på kulturdepartementets prioriteringer i budsjettet for 2016. Innenfor vårt felt videreføres de fleste tiltakene på samme nivå som tidligere.


Spillemidler

Kulturdepartementet opplyser i budsjettet at prognosen fra Norsk Tipping AS tilsier at spilleoverskuddet til fordeling i 2016 blir omtrent på samme nivå som i foregående år. Dette betyr at fordeling av midler til kulturtiltak vil ligge på omtrent samme nivå som i 2015.

Dramatisk for regionale kulturbygg

Utover dette opplyses det at tilskuddet til regionale kulturbygg reduseres med 32,5 millioner kroner for å saldere flytting av Frifond-midler fra statsbudsjettet til spillemidlene. Tilskuddet til regionale kulturbygg er viktig for den kulturelle grunnmuren, den regionale og lokale kulturen har et stort behov for hus til øving og framføring. Derfor er skuffende å se at dette tilskuddet har blitt halvert de to siste årene.

Landsdekkende musikkorganisasjoner

Det er heller ikke foreslått noen økning til landsdekkende musikkorganisasjoner i 2016. Det har vært Norsk musikkråd hovedprioritering de siste årene å få til økning av dette tilskuddet. Kulturdepartementet reverserte kuttet på 1,5 millioner fra 2014 i inneværende år, men utover dette har ikke tilskuddet fått noen realøkning på 15 år.

Minimal økning av momskompensasjon

Kulturdepartementet foreslår å øke momskompensasjon til frivillige organisasjoner med 61 millioner kroner, fra 1.239 milliarder til 1.300 milliarder. Søknadsbeløpet ved forrige tildeling av momskompensasjon var 1,4 milliarder mot 1,3 milliarder året før. På bakgrunn av dette synes Norsk musikkråd at økningen på drøye 60 millioner kroner er alt for liten.

Supperåd om kulturbudsjettet

I morgen, torsdag 8. oktober, får Norsk musikkråd Supperåd besøk av statssekretær Borgundvaag. Dagens tema er kulturbudsjettet 2016, og Norsk musikkråd vil komme tilbake med flere betraktninger rundt budsjettet etter dette.

 http://www.musikk.no/nmr/nyheter1/politikk/kulturbudsjettet-2016/

 


Frivillighetsregisteret og VO-midler

-          Årsavgiften til Frivillighetsregisteret fjernes.

-          Voksenopplæringsstøtten videreføres på samme nivå som i fjor. Men aktiviteten, timeantallet og deltagelsen øker. Dette betyr i realiteten en liten nedgang i tilskuddet pr. opplæringstime. I 2014 var det en 5% økning fra året før.

Her kan du lese mer om aktiviteten i 2014: http://www.musikkensstudieforbund.no/nyhet…/fem-prosent-okn/


Får laget ditt Voksenopplæringsmidler? Ikke?

Sjekk ut kriteriene for søke for våren! Frist 1. jan. 2016. Ta kontakt med oss om du lurer på noe! 

Les om kriteriene herJA til flere rom for spilleglede!

Dårlig luftkvalitet, vanskelige lysforhold, uønsket støy og laber akustikk. Slike forhold møter mange av de over 500 000 kulturentusiastene og kulturskoleelevene som ukentlig samles for å spille, synge i kor, danse eller drive teater på skoler, gymsaler og kulturhus landet over. Mange av disse er barn og unge. Oppropet Rom for spilleglede mener alle fortjener gode rom for kreativ utfoldelse - ikke rom som er uegnet, dårlige eller til og med helsefarlige!

JA til flere rom for spilleglede! - les hele saken


Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA