Årsmeldinger for Rogaland musikkråd

Rogaland musikkråd har to-årige årsmøteperioder, og årsmeldingene følger de samme periodene. Her kan du laste ned de siste årsmeldingene våre.

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding Rogaland musikkråd 2016-17
(arsmelding-2016-17.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding Rogaland musikkråd 2014-15
(rmr_aarsmeldig-2014-15.pdf, 21MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding Rogaland musikkråd 2012-13
(rmr_aarsmeldig-2012-13_web.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding Rogaland musikkråd 2010-11
(rmr_aarsmeldig-2010-11.pdf, 4MB)

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA