HANDLINGSPLAN 2016 - 17

 

ARBEID PÅ LANDSPLAN

 

Musikkens studieforbund har gjennom sine samarbeidsavtaler med fylkene systematisert og effektivisert det fylkesomfattende arbeidet. Rogaland musikkråd (RMR) har bistått både Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd med faglig og økonomisk rådgivning.

Sommeren 2009 ble det i Stortinget vedtatt ny lov om voksenopplæring.

Voksenopplæringsforbundet Vofo står bak datautviklingsprogrammet, KursAdmin, for administrasjon og rapportering av voksenopplæring i studieforbund. RMR har ansvar for oppfølging, kontroll og saksbehandling av avsluttede kurs i Rogaland.

 

Musikk fra livets begynnelse har kjøpt landssekretariatstjenester tilsvarende en 50% stilling, og Bodvild Solheim er daglig leder for Musikk fra livets begynnelse. Det er inngått avtale med BandOrg om kjøp av regnskapstjenester tilsvarende 15% stilling f.o.m. 01.09.16.

 

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og samtlige fylkesavdelinger gjennomfører samordnet tarifforhandlinger. Kun Norsk musikkråd har vært tilknyttet en arbeidsgiverorganisasjon, Virke. Samordning og samarbeid mellom fylkene er viktig både som ressurssparende element og for å skape større likhet mellom fylkesmusikkrådenes arbeidsområder.

 

Rogaland musikkråd har tidligere tatt på seg ansvaret som regionalt kompetansesenter for prosjektet Musikk i fengsel og frihet (Miff). Dette arbeidet omfatter Rogaland og de to Agder-fylkene. En bør i perioden på ny se på muligheten for å få til Miff-prosjekt i Agder-fylkene og vurdere å revitalisere tanken om samarbeid på tvers av fylkene i Sør-Vest Norge.

 

 

 ARBEID PÅ FYLKESPLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEID PÅ LOKALPLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA