Organisasjoner som er medlem i Norsk musikkråd eller Musikkens studieforbund, er automatisk medlem av Rogaland musikkråd. Det er ikke alle organisasjonene som har fylkesledd i Rogaland, men kanskje bare en kontaktperson. Ta kontakt med oss hvis du ønsker kontakt, så er vi stort sett oppdaterte på hvem disse er.

Via denne lenken finner du oversikten over alle medlemsorganisasjonene:

http://www.musikk.no/organisasjoner

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA