Administrasjon

Rogaland musikkråd holder til i underetasjen i Sandvigå 7 i Stavanger på sjøsiden av Bjergstedparken. Der holder vi til i et kontorfellesskap sammen med administrasjonene til BandOrg, De Unges Orkesterforbund Rogaland (UNOF), Musikk fra livets begynnelse, NMF Rogaland, MaiJazz og Stavanger Jazzforum. I Bjergsted finner man også Stavanger konserthus, Stavanger Symfoniorkester, Fakultetet for utøvende kunstfag, Stavanger kulturskole, Stavanger katedralskole avd. musikk, dans og drama og Norsk lydinstitutt.

Liv Portrett 2

Liv Tjemsland
Daglig leder

E-post: rogaland@musikk.no
Tlf. kontor: 51 84 66 55, mobil: 410 91 198

Saksbehandling fylkets drifts- og tiltaksstøtte til musikkorganisasjonene, voksenopplæringsmidler og KursAdmin, informsasjonsarbeid, akustikk, lyttekurs og konsertreiser.

Bodvild Portrett 1

Bodvild Solheim
Fagkonsulent

E-post: bodvild.solheim@musikk.no
Tlf. kontor: 51 84 66 55 (Musikk fra livets begynnelse)

Regnskap, KursAdmin (voksenopplæringsmidler)