Akustikkmålinger

10.07.2017 13:42 Skrevet av Rogaland musikkråd

Rogaland musikkråd gjør akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk. Det kan f.eks. være øvingslokaler for kor, korps og band. Vi har blant annet gjort målinger for Sandnes, Stavanger og Sola kommune. Ta kontakt med oss for mer informasjon, bestilling og pris!

Bakgrunnen for dette prosjektet er at svært få lokaler er tilpasset den musikken de fylles med (i motsetning til idrettsanlegg, som er spesifisert ned til minste cm). Det er stor forskjell på gode lokaler til lydsvak akustisk musikk (f eks kor), lydsterk akustisk musikk (f eks korps) og forsterket musikk (f eks band). Ensemblestørrelse har også stor betydning for lokalets egnethet. Øverom kan være alt fra små musikkbinger til store ensemblerom. Konsertlokaler kan være alt fra små intimscener til store konsertarenaer og kulturhus. Musikklokaler på skoler er alt fra undervisningsrommet til kulturskolen, klasserom og aulaer. Alle tre har mer eller mindre egne kriterier for at de skal fungere godt til musikkutøvelse. 

Hvorfor er akustikk viktig?
Akustikken i et lokale kan virke både som med- og motspiller for de som spiller eller hører på. Det er særlig romvolum, form og etter-klangstider som påvirker dette. Å synge eller spille i feil akustikk skaper problemer for utøvere og dirigenter fordi musikerne tvinges til å kompensere volum, klang og balanse og fordi dirigenten ikke alltid hører skikkelig. Derfor er det viktig å ta lokalets akustiske egenskaper på alvor, både ved nybygg og ved oppussing. Vi anbefaler lokaleiere å koble på romakustisk kompetanse så tidlig som mulig i planleggingen. Det er også viktig å definere HVA lokalene skal brukes til FØR detaljprosjekteringen starter.

Hvorfor måle akustikken?
Akustikk blir ofte vurdert utfra smak og behag, og etter personlige preferanser utøvere, dirigenter og publikum måtte ha. Siden de har forskjellige lytteposisjoner og ulike behov, vil begrepet «god akustikk» stadig være gjenstand for subjektiv vurdering.

Våre målinger er objektive, og brukes som grunnlag for å vurdere lokalets egnethet for ulike ensembler ut fra NS8178 – ”Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”. Denne standarden kan brukes av utbyggere og lokaleiere for å tilrettelegge eksisterende lokaler, eller sikre gode forhold ved nybygg, og er tilgjengelig fra Standard Norge.

Målerapporten gir lokaleier kunnskap om hvilke ensembler lokalet passer for, og hva det eventuelt ikke er egnet for. Ofte kan en omplassering av ensembler til rett lokale løse mange problemer. Ønsker lokaleier å tilpasse akustikken i et lokale til en viss type bruk, vil målerapporten fra oss være et godt grunnlag for en fagakustikers anbefaling av tiltak.

Musikklokaler.no er et nettsted i regi av Norsk musikkråd som gir kunnskap, råd og veiledning om initiering, etablering, utbedring og drift av musikklokaler. Mer informasjon finner du på www.musikklokaler.no

/share/mime/48/pdf.png Måling av musikklokaler i Rogaland
(2016-akustikkbrosjyre-rogaland.pdf, 301kB)
Hurra!

Det blir en internasjonal ISO-standard for akustikk i musikkøverom!

Hurra! - les hele sakenKartlegging av kulturlokaler

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet. Selv om mange kommuner har gode oversikter er det vi som er storbrukere av lokaler som vet best hvor skoen trykker. Kulturalliansen har derfor tatt initiativ til et prosjekt som nå gjør det mulig å gjennomføre uttømmende kartlegginger av lokalene som det frivillige kulturlivet benytter seg av. Piloten ble gjennomført vinteren 2017-2018 og metoden og databasen er nå klar til bruk. 

Kartlegging av kulturlokaler - les hele sakenHer har vi målt

Via denne lenken kan dere se hvor vi har målt i Rogaland. Ved å trykke på stedet kan dere også laste ned rapporten etter målingen.

Her har vi målt - les hele sakenHva er god akustikk?

Et særlig satsingsområde for Rogaland musikkråd er akustikk i lokaler til musikkformål. Dette er en satsing som springer ut fra Norsk musikkråd som har jobbet med problemstillingen i en årrekke. En viktig erkjennelse i dette arbeidet er at man må prioritere hva et lokale skal brukes til og være egnet for. Et lokale kan ikke være velegnet for alt. Hovedskillelinjene innen de ulike musikksjangrene går her mellom lydsterke gruppe (f. eks korps og orkester), lydsvake grupper (f.eks kor og strykere), forsterket musikk (f.eks band).

Hva er god akustikk? - les hele sakenSjekkliste øverom for kor og korps

Det er utarbeidet veiledere/sjekklister for kor og korps. Du kan hente den opp her!

Sjekkliste øverom for kor og korps - les hele sakenNorsk musikkråds normer og anbefalinger 2017

Norsk musikkråd gir ut en veiledning om normer og anbefalinger til musikklokaler. Denne oppdateres årlig. Siste oppdaterte versjon ligger alltid tilgjengelig på musikklokaler.no.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger 2017 - les hele sakenKommuneveileder musikklokaler

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for helhetlig registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommuner.

Kommuneveileder musikklokaler - les hele sakenNy norsk standard for bedre musikklokaler

Som første land i verden har Norge fått en offisiell nasjonal standard for akustikk i lokaler som skal brukes til musikk. Norsk musikkråd har i mange år arbeidet i for å få dette til, og 9. april 2014 ble standarden lansert.

Ny norsk standard for bedre musikklokaler - les hele saken


Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA