Ny norsk standard for bedre musikklokaler

10.07.2017 12:31 Skrevet av Rogaland musikkråd

Som første land i verden har Norge fått en offisiell nasjonal standard for akustikk i lokaler som skal brukes til musikk. Norsk musikkråd har i mange år arbeidet i for å få dette til, og 9. april 2014 ble standarden lansert.

Det er etter hvert en økende erkjennelse og forståelse for at ulike musikkformer har behov for differensiering av akustiske forhold i lokaler for musikkutøvelse og øving. Den nye norske standard, NS 8178:2014, Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, er differensiert ut fra tre musikkformer: forsterket musikk, lydsvak musikk og lydsterk musikk. Standarden er tiltenkt brukt i planlegging av nye bygninger og rehabilitering av eksisterende bygninger. Standarden kan også brukes til vurdering av egnetheten av eksisterende lokaler til ulike musikkformål etter den skilelr mellom ulike former for musikk. 


Akustikkmålinger

Rogaland musikkråd gjør akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk. Det kan f.eks. være øvingslokaler for kor, korps og band. Vi har blant annet gjort målinger for Sandnes, Stavanger og Sola kommune. Ta kontakt med oss for mer informasjon, bestilling og pris!

Akustikkmålinger - les hele sakenNorsk musikkråds normer og anbefalinger 2017

Norsk musikkråd gir ut en brosjyre om normer og anbefalinger til musikklokaler, og i mars kom den siste oppdaterte.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger 2017 - les hele sakenHva er god akustikk?

Et særlig satsingsområde for Rogaland musikkråd er akustikk i lokaler til musikkformål. Dette er en satsing som springer ut fra Norsk musikkråd som har jobbet med problemstillingen i en årrekke. En viktig erkjennelse i dette arbeidet er at man må prioritere hva et lokale skal brukes til og være egnet for. Et lokale kan ikke være velegnet for alt. Hovedskillelinjene innen de ulike musikksjangrene går her mellom lydsterke gruppe (f. eks korps og orkester), lydsvake grupper (f.eks kor og strykere), forsterket musikk (f.eks band).

Hva er god akustikk? - les hele saken