Sjekkliste øverom for kor og korps

12.01.2018 12:05 Skrevet av Rogaland musikkråd

Det er utarbeidet veiledere/sjekklister for kor og korps. Du kan hente den opp her!

Denne sjekklisten er veldig god og nyttig for å finne ut om lokalet deres er egnet for bruken, og om hvilke kriterier som ligger til grunn for et godt tilpasset lokale for dere.

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for korps
(sjekkliste_overom_korps.pdf, 337kB)

/share/mime/48/pdf.png Sjekkliste øverom for kor
(sjekkliste_overom_kor.pdf, 285kB)
Hurra!

Det blir en internasjonal ISO-standard for akustikk i musikkøverom!

Hurra! - les hele sakenKartlegging av kulturlokaler

Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet. Selv om mange kommuner har gode oversikter er det vi som er storbrukere av lokaler som vet best hvor skoen trykker. Kulturalliansen har derfor tatt initiativ til et prosjekt som nå gjør det mulig å gjennomføre uttømmende kartlegginger av lokalene som det frivillige kulturlivet benytter seg av. Piloten ble gjennomført vinteren 2017-2018 og metoden og databasen er nå klar til bruk. 

Kartlegging av kulturlokaler - les hele sakenHer har vi målt

Via denne lenken kan dere se hvor vi har målt i Rogaland. Ved å trykke på stedet kan dere også laste ned rapporten etter målingen.

Her har vi målt - les hele sakenAkustikkmålinger

Rogaland musikkråd gjør akustikkmålinger av lokaler beregnet til musikk. Det kan f.eks. være øvingslokaler for kor, korps og band. Vi har blant annet gjort målinger for Sandnes, Stavanger og Sola kommune. Ta kontakt med oss for mer informasjon, bestilling og pris!

Akustikkmålinger - les hele sakenHva er god akustikk?

Et særlig satsingsområde for Rogaland musikkråd er akustikk i lokaler til musikkformål. Dette er en satsing som springer ut fra Norsk musikkråd som har jobbet med problemstillingen i en årrekke. En viktig erkjennelse i dette arbeidet er at man må prioritere hva et lokale skal brukes til og være egnet for. Et lokale kan ikke være velegnet for alt. Hovedskillelinjene innen de ulike musikksjangrene går her mellom lydsterke gruppe (f. eks korps og orkester), lydsvake grupper (f.eks kor og strykere), forsterket musikk (f.eks band).

Hva er god akustikk? - les hele sakenNorsk musikkråds normer og anbefalinger 2017

Norsk musikkråd gir ut en veiledning om normer og anbefalinger til musikklokaler. Denne oppdateres årlig. Siste oppdaterte versjon ligger alltid tilgjengelig på musikklokaler.no.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger 2017 - les hele sakenKommuneveileder musikklokaler

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for helhetlig registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommuner.

Kommuneveileder musikklokaler - les hele sakenNy norsk standard for bedre musikklokaler

Som første land i verden har Norge fått en offisiell nasjonal standard for akustikk i lokaler som skal brukes til musikk. Norsk musikkråd har i mange år arbeidet i for å få dette til, og 9. april 2014 ble standarden lansert.

Ny norsk standard for bedre musikklokaler - les hele saken


Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA