Musikk i fengsel og frihet

Rogaland musikkråd har prosjektet Musikk i fengsel og frihet både ved Åna og Stavanger fengsel. Prosjektetene er i nært samarbeid med skolen og fritidsavdelingen i fengselet. Innstatte får tilbud om gitarundervisning, opplæring i å spille i band og musikkproduksjon på data.

Kontakt oss

Rogaland musikkråd
Telefon: 51 84 66 55
E-post: rogaland@musikk.no

Sandvigå 7
4007 Stavanger

KONTAKTSKJEMA