Sandnes musikkråd

IMG 4575

De viktigste tiltakene for musikklivet i Sandnes

  • Forbedre driftsrammebetingelser for hele det frivillige musikklivet i Sandnes.
  • Vesentlig redusere dagens prisnivå, slik at byens flotte konsertlokaler kan brukes til musikkfremførelser av allelokale utøvere i Sandnes, både barn og voksne amatører, store og små grupper, og ikke hovedsaklig de med størst finansielle muskler. Dette gjelder bl.a. bruk av Sandnes kulturhus og Vågensalen (hvor bl.a. fylkeskommunalt husleietilskudd må etableres).
  • Sikre likebehandling og tilrettelegge for godt egnede og tilstrekkelig antall øvingslokaler for hele byens musikkliv i kommunale bygg, inkludert samlokaliserte lagermuligheter.
  • Modifisere relevante kommunale bygg, inkl. forbedre akustikkforhold, slik at de kan brukes til egnede øvings- og konsertlokaler for byens musikkliv, f.eks. bydelsentre, skoler og Kinokino.
  • Legge til rette for økt stedeværelse av og interesse for lokalt frivillig musikkliv og musikkmangfold i bybildet generelt, samt på ulike fremføringsarenaer som f.eks. Sandnes kulturhus.
  • Legge til rette for en videre styrking av samarbeidet mellom Sandnes kulturskole og det frivillige musikklivet og være en god støttespiller til at alle musikklag har et tilbud fra kulturskolen de er fornøyde med.
  • Initiere og koordinere konsertvirksomhet, og aktivt arbeide for at musikkmangfoldet vises frem i bybildet.