Hva gjør vi

Skedsmo musikkråd jobber på mange måter for å hjelpe musikklivet i kommunen. En del av det vi jobber med er:


Fordele administrasjonstilskudd fra kommunen

Være bindeledd mellom medlemmene

Arrangementer

  • Samarbeid med Skedsmo kommune om å arrangere Barn og unges kulturfestival hvert år
  • Vårslepp i kultursenteret

Profilering av organisasjonen og medlemmer
Gjennom hjemmeside og handlingsplan

Skedsmo musikk og kulturskole
er fast representert i styret i musikkrådet


Administrerer Barn og unges kulturpris
Deles ut årlig etter forslag fra lærerne i musikk ohg kulturskolen.

Oppdatert:
av 0231-SkedsmoMR