Årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte i Skedsmo Musikkråd

I henhold til vedtektene pkt.4 innkalles det til ordinært årsmøte i Skedsmo Musikkråd

Tid: mandag 7.mars 2011 kl.19.00
Sted: Skedsmo rådhus, kantina

Alle medlemslag inviteres til å stille med 2 representanter på årsmøtet.
Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på årsmøtet.

Saksliste:
* Godkjenning av innkalling og saksliste
* Valg av dirigent og referent
*  Årsmelding
*  Regnskap
*  Budsjett
*  Kontingent
*  Eventuelle forslag til årsmøtet
*  Valg av:

- leder velges for et år,
- tre styremedlemmer velges for 2 år,
- 3 medlemmer og en varamedlem velges til valgkomiteen for 1 år
- 2 revisorer velges for et år
-  2 utsendinger til Akershus musikkråd.


Det blir servert kaffe og kaker.

Velkommen til årsmøtet.

Lillestrøm 2.februar 2011

For styret

Jørn Takla, sekretær

/share/mime/48/pdf.png Saksliste aarsmøte SMR 2011
(innkalling-til-aarsmote-smr-2011.pdf, 30kB)

/share/mime/48/pdf.png Aarsmelding SMR 2010
(arsmelding-smr-2010.pdf, 12kB)

/share/mime/48/pdf.png Saksliste Årsmøte SMR 2010
(saksliste-smr-arsmote-2010.pdf, 25kB)

/share/mime/48/pdf.png Utkast til arbeidsplan for SMR
(smr-forslag-arbeidsplan-2010.pdf, 91kB)

/share/mime/48/pdf.png Utkast til handlingsplan for SMR
(smr-forslag-handlingsplan-2010.pdf, 123kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding SMR for 2009
(arsmelding-smr-2009.pdf, 27kB)