Velkommen til Ski musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Dette er Ski musikkråd

Ski musikkråd jobber på mange måter for å hjelpe musikklivet i kommunen. Vi jobber aktivt overfor politikerne for å bedre arbeidsforholdene og rammebetingelsene til det rike musikklivet vårt. Vi deler også årlig ut musikkstipend og er aktivt med i arrangeringen av Ski Kulturfestival, 17. mai-arrangementer mm.

Musikkens dag - Hagefest på Waldemarhøy lørdag 4.juni 2016 - Kl.11:00 - 16:00

Ski Musikkråd har den glede å invitere alle i Ski til Musikkens dag lørdag 4.juni 2016.

I år har vi hagefest på Waldemarhøy fra kl.1100 - 1600. Det blir sang, musikk og dans gjennom hele lørdagen av våre flinke musikere, sangere og linedansere. Det blir leker og moro for hele familien.
Ordfører Tuva Moflag åpner Musikkens dag kl.1100.

Etter åpning blir det utdeling av stipend ved Ski Musikkråd. Fanfarer ved Langhus Brass

Konsertprogram
Kl.11:30 Langhus Brass
Kl.12:00 Siggerud Skolekorps
Kl.12:20 Skikoret
Kl.12:40 Finstad skolekorps
Kl.13:00 Wildhorse Linedance
Kl.13:20 The High Hillside Orchestra med vokalist Lars Sauge 
Kl.13:40  Barnekorene Vongel og Yngel (fra Ski Nye Kirke)
Kl. 14:00 Ski Skolekorps (duo)
Kl. 14:20 Langhus Skolekorps
Kl. 14:40 Langhus Blæselag
Kl. 15:00 Faustino IV
Kl. 15:20 Finstad Gla`brass
Kl. 15:40 Ski Musinoksåkalske 
 Skolekorpsene får utdelt Musikkens dag sine flotte medaljer
 Hva er en hagefest uten leker? 
Skikoret stiller med lekeleder
Finstad skolekorps arrangerer konkurranse i instrumentkasting
Langhus Brass har potetløp og kasting på blink på blikkbokser
Ski Musinoksåkalske har tomb