Velkommen til Ski musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Dette er Ski musikkråd

Ski musikkråd jobber på mange måter for å hjelpe musikklivet i kommunen. Vi jobber aktivt overfor politikerne for å bedre arbeidsforholdene og rammebetingelsene til det rike musikklivet vårt. Vi deler også årlig ut musikkstipend og er aktivt med i arrangeringen av Ski Kulturfestival, 17. mai-arrangementer mm.

Nyhetsbrev fra styret

Ski Musikkråd vil sende ut nyhetsbrev hver måned etter styremøtene slik at dere er oppdatert på hva vi faktisk holder på med.

Det var styremøte mandag 29.august. Klikk på overskriften for å lese informasjon fra dette møtet.

Møtekalender høsten og vinteren 2016/2017:

Styremøte 10.oktober
Halvårsmøte 17.oktober
Styremøte 7.november
Styremøte 5.desember
Styremøte 9.januar
Styremøte 6.februar
Årsmøte 13.februar
Det vil være egne møter for Musikkens dag 2017 og for Nyttårsfestspill 2017.

Nyttårsfestspill 2017

Årets nyttårsfestspill foregår søndag 29 januar. Ettersom det fortsatt pågår byggearbeider i Rådhuset skal konserten foregå i Ski Nye Kirke.

Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra de som har meldt seg på for å planlegge detaljer i arrangementet.

Frist for påmelding er 1 desember.


Musikkens dag 10 juni 2017

Musikkens dag i 2017 blir lørdag 10 juni. Sett av dagen i kalender og terminlister allerede nå.

Ski Musikkråd støtter forslaget om lokalisering av ny videregående og kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum

Akershus Fylke planlegger bygging av ny videregående skole i Ski, og beslutning om lokalisering skal fattes i nær fremtid.

To alternative lokaliseringer har vært lansert; i Ski sentrum, på tomten øst Rådhuset og i idrettsparken i tilknytning til Ski Videregående Skole.

En samlokalisering av ny videregående skole med et flerbrukshus for Skis kulturliv i Ski sentrum vil ha avgjørende effekt på Skis videre utvikling.

Ski Musikkråd støtter forslaget om lokalisering av nye videregående og kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum. Du kan lese mer om hvorfor i vedlagte dokument. Dokumentet er sendt Ski kommune.