Velkommen til Ski musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og aktiviteter fremover.

Følg oss gjerne på Facebook, Ski Musikkråd.

Dette er Ski musikkråd

Arbeidet til Ski Musikkråd er å jobbe for våre hittil 25 medlemslag. Jobbe for deres vilkår når det kommer til øvingslokaler, lagerplass, konsertarenaer og økonomi. Vi er opptatte av at våre medlemslag skal behandles på lik linje med andre aktiviteter i vår kommune. Vi jobber aktivt opp mot kommunen og politikerne på de områdene som er viktige for oss. Gjennom året har vi arrangementer som "Nyttårsfestspill" og "Musikkens dag". "Musikkens dag" er nå en hagefest på Waldemarhøy. Ellers er vi medlem av 17.mai-komitéen og er høringsinstans og medspiller på det som skjer innen kulturlivet i Ski kommune. 

Våre medlemslag er viktige kulturformidlere og betyr mye for mange. Ski Musikkråd er stolte av den jobben de gjør for barn, ungdom og voksne. 

Ski ungdomskor

Skikoret ønsker å starte opp et ungdomskor i Ski med sangglad ungdom fra hele Follo. Koret kommer til å bestå av glad ungdom fra 13-20 år. Vi skal øve hver tirsdag på Finstad skole kl. 18-19. Hvis 15 eller flere melder seg så starter vi opp i august 2017. Påmelding innen 31. mai 2017

Trykk her for mer informasjon 


Ski Musikkråd er fornøyd med kommunestyret sitt vedtak om kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum

Onsdag 29.mars 2017 fattet Ski kommunestyre et enstemmig vedtak om den videre prosessen med hvilke funksjoner som skal være med i den videre vurderingen til et kulturelt flerbrukshus. Les mer  

 

 

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA