Velkommen til Ski musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Dette er Ski musikkråd

Ski musikkråd jobber på mange måter for å hjelpe musikklivet i kommunen. Vi jobber aktivt overfor politikerne for å bedre arbeidsforholdene og rammebetingelsene til det rike musikklivet vårt. Vi deler også årlig ut musikkstipend og er aktivt med i arrangeringen av Ski Kulturfestival, 17. mai-arrangementer mm.

Musikkens dag 10 juni 2017

Musikkens dag i 2017 blir lørdag 10 juni. Sett av dagen i kalender og terminlister allerede nå.

Ski Musikkråd støtter forslaget om lokalisering av ny videregående og kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum

Akershus Fylke planlegger bygging av ny videregående skole i Ski, og beslutning om lokalisering skal fattes i nær fremtid.

To alternative lokaliseringer har vært lansert; i Ski sentrum, på tomten øst Rådhuset og i idrettsparken i tilknytning til Ski Videregående Skole.

En samlokalisering av ny videregående skole med et flerbrukshus for Skis kulturliv i Ski sentrum vil ha avgjørende effekt på Skis videre utvikling.