Velkommen til Ski musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og aktiviteter fremover

Dette er Ski musikkråd

Ski Musikkråd sitt arbeid er å jobbe for våre hittil 25 medlemslag sine vilkår når det kommer til øvingslokaler, lagerplass, konsertarenaer og økonomi. Vi er opptatt at våre medlemslag skal behandles på lik linje med andre aktiviteter i vår kommune.Vi jobber aktivt opp mot kommune og politikerne på de områdene som er viktig for oss. Gjennom år. et har vi arrangement som Nyttårsfestspill og Musikkens dag. Musikkens dag er nå en hagefest på Waldemarhøy. Ellers er vi medlem av 17.mai komiteen og er høringsinstans og medspiller på det som skjer på kultur i kommunen.

Våre medlemslag er viktige kulturformidlere og betyr mye for mange. Ski Musikkråd er stolte av den jobben de gjør for barn, ungdom og voksne.


Musikkstipend 2017

Det er nå mulig å søke om stipend for 2017. Medlemslag i Ski musikkråd og medlemmer i medlemslagene kan søke stipend. Det kan søkes om stipend til egenutvikling i form av kurs eller skole, til innkjøp av instrument eller til annet utstyr innenfor det området som regnes for hovedaktivitet for medlemslaget. Medlemmer i lagene som søker må sende med anbefaling fra medlemslaget. 

Det kan søkes om inntil kr.10.000,- i stipend.   

Årets søknadsfrist er 08.mai.2017.

Stipendutdelingen foregår på Musikkens dag 10 juni 2017. Musikkens dag - hagefest på Waldemarhøy. Kulturpolitisk debatt. Korfestival Helgen 9.-11.juni 2017

Velkommen til Musikkens dag over 3 dager! Kulturpolitisk debatt fredag 9.juni. Stor Hagefest på Waldemarhøy lørdag 10.juni. Korfestival i det nye Rådhusteateret søndag 11.juni


Ski Musikkråd er fornøyd med kommunestyret sitt vedtak om kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum

Onsdag 29.mars 2017 fattet Ski kommunestyre et enstemmig vedtak om den videre prosessen med hvilke funksjoner som skal være med i den videre vurderingen til et kulturelt flerbrukshus. Les mer  

 

 

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA