Velkommen til Ski musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Dette er Ski musikkråd

Ski musikkråd jobber på mange måter for å hjelpe musikklivet i kommunen. Vi jobber aktivt overfor politikerne for å bedre arbeidsforholdene og rammebetingelsene til det rike musikklivet vårt. Vi deler også årlig ut musikkstipend og er aktivt med i arrangeringen av Ski Kulturfestival, 17. mai-arrangementer mm.

Årsmøte Ski musikkråd 2017

Her kan du laste ned årsmøtepapirer for 2017.


Musikkens dag 10 juni 2017

Musikkens dag i 2017 blir lørdag 10 juni. Sett av dagen i kalender og terminlister allerede nå.


Ski Musikkråd støtter forslaget om lokalisering av ny videregående og kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum

 

Akershus Fylke planlegger bygging av ny videregående skole i Ski, og beslutning om lokalisering skal fattes i nær fremtid.

To alternative lokaliseringer har vært lansert; i Ski sentrum, på tomten øst Rådhuset og i idrettsparken i tilknytning til Ski Videregående Skole.

En samlokalisering av ny videregående skole med et flerbrukshus for Skis kulturliv i Ski sentrum vil ha avgjørende effekt på Skis videre utvikling.

Ski Musikkråd støtter forslaget om lokalisering av nye videregående og kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum. Du kan lese mer om hvorfor i vedlagte dokument. Dokumentet er sendt Ski kommune. 

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA