Velkommen til Ski musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og aktiviteter fremover.

Følg oss gjerne på Facebook, Ski Musikkråd.

Dette er Ski musikkråd

Arbeidet til Ski Musikkråd er å jobbe for våre hittil 25 medlemslag. Jobbe for deres vilkår når det kommer til øvingslokaler, lagerplass, konsertarenaer og økonomi. Vi er opptatte av at våre medlemslag skal behandles på lik linje med andre aktiviteter i vår kommune. Vi jobber aktivt opp mot kommunen og politikerne på de områdene som er viktige for oss. Gjennom året har vi arrangementer som "Nyttårsfestspill" og "Musikkens dag". "Musikkens dag" er nå en hagefest på Waldemarhøy. Ellers er vi medlem av 17.mai-komitéen og er høringsinstans og medspiller på det som skjer innen kulturlivet i Ski kommune. 

Våre medlemslag er viktige kulturformidlere og betyr mye for mange. Ski Musikkråd er stolte av den jobben de gjør for barn, ungdom og voksne. 

________________________________________________________

Musikkens dag - hagefest på Waldemarhøy og Korfestivalen 2018

Velkommen til Musikkens dag 2018! Sett av helgen 2.-3.juni allerede nå!

Mer informasjon kommer, men lurer du på noe? Send en mail til oss i styret i Ski Musikkråd og vi svarer så godt vi kan!

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Heidi Sundkøien, Tlf 990 03 884

VIS KONTAKTSKJEMA