Velkommen til Ski musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og aktiviteter fremover.

Følg oss gjerne på Facebook, Ski Musikkråd.

Dette er Ski musikkråd

Arbeidet til Ski Musikkråd er å jobbe for våre hittil 25 medlemslag. Jobbe for deres vilkår når det kommer til øvingslokaler, lagerplass, konsertarenaer og økonomi. Vi er opptatte av at våre medlemslag skal behandles på lik linje med andre aktiviteter i vår kommune. Vi jobber aktivt opp mot kommunen og politikerne på de områdene som er viktige for oss. Gjennom året har vi arrangementer som "Nyttårsfestspill" og "Musikkens dag". "Musikkens dag" er nå en hagefest på Waldemarhøy. Ellers er vi medlem av 17.mai-komitéen og er høringsinstans og medspiller på det som skjer innen kulturlivet i Ski kommune. 

Våre medlemslag er viktige kulturformidlere og betyr mye for mange. Ski Musikkråd er stolte av den jobben de gjør for barn, ungdom og voksne. 

________________________________________________________

Sommertoget 2017 (trykk her)

Torsdag 17.august stoppet NRK Sommertoget på Ski stasjon fra kl. 13.16 til kl. 13.27 for å vente på et passerende tog. Toget skulle videre til Ås stasjon der selve sendingen skulle finne sted. Vår leder i Ski musikkråd, Thomas Myrhaug, hadde fått ansvaret for å finne underholdning mens toget ventet i Ski.

________________________________________________________

Nyttårsfestspill 2018

Til alle medlemslag i Ski musikkråd.

Vel overstått sommer – vi kan vel ikke si ennå at julen nærmer seg, men vi er i gang med å planlegge Nyttårsfestspill 2018!

Denne blir også i 2018 i Ski nye kirke, fra kl. 17-19. Vi disponerer kirken fra kl. 14. 

Vi trenger ca 6 aktører, og de som ikke var med i fjor vil bli prioritert i år, men uansett ut fra en kunstnerisk vurdering.

Ønskelig med en god blanding av kor og orkestre. Hver aktør får max 15 minutter (inkludert pauser/applaus!).

Det skal også være fellesnummer, gjerne Radetsky marsj (orkester(e)) og Deilig er jorden (alle) – nå kan vi si det er tradisjon!

Ett av medlemslagene oppfordres til å ha kafé i fbm konserten, og beholder inntektene fra denne selv.

Vi ønsker at medlemslagene melder seg på innen 1. oktober, og så vil de «utvalgte» bli innkalt til første planleggingsmøte mandag 9.oktober kl. 19.30 på Rådhuset i Ski. 

________________________________________________________

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA