Aktiviteter i regi av Ski musikkråd

Ski musikkråd har noen egne aktiviteter. I tillegg er vi med i rekke aktiviteter på venge av hee musikklivet i kommunen. Eksempel på egne aktiviteter er felleskonserter som arrangeres av Ski musikkråd, kurs for musikklivet (konsertarrangering, tillitsvalgte etc). Vi prøver også å påvirke politikerne våre gjennom møter og på andre måter. Ikke mimst er vi inne i felles tiltak i kommune, som for eksempel Ski kulturfestival og 17. mai-arrangementene (der vi er fast representert i 17. mail-komiteen). Vi arbeidert på bred plan med tiltak og prosjekter som medlemmene våre ønsker.

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Heidi Sundkøien, Tlf 990 03 884

VIS KONTAKTSKJEMA