Foto: Marit Karlsen

Dette er Ski musikkråd

23.08.2017 08:24 Skrevet av

Arbeidet til Ski Musikkråd er å jobbe for våre hittil 25 medlemslag. Jobbe for deres vilkår når det kommer til øvingslokaler, lagerplass, konsertarenaer og økonomi. Vi er opptatte av at våre medlemslag skal behandles på lik linje med andre aktiviteter i vår kommune. Vi jobber aktivt opp mot kommunen og politikerne på de områdene som er viktige for oss. Gjennom året har vi arrangementer som "Nyttårsfestspill" og "Musikkens dag". "Musikkens dag" er nå en hagefest på Waldemarhøy. Ellers er vi medlem av 17.mai-komitéen og er høringsinstans og medspiller på det som skjer innen kulturlivet i Ski kommune. 

Våre medlemslag er viktige kulturformidlere og betyr mye for mange. Ski Musikkråd er stolte av den jobben de gjør for barn, ungdom og voksne. 

________________________________________________________

Årshjul

Politisk innflytelse

Mål: Øke musikkrådets innflytelse inn mot Ski kommune. Dette ved å få en formell og reell innflytelse.

Bruk av Facebook/ Hjemmeside

Mål: gjøre SMR mer synlig i de sosiale medier slik at flere vet hva vi jobber med.

Bruk av lokalavisen

Mål: gjøre SMR mer synlig i de lokale mediene og være mer aktive opp mot disse

       Eksempel: fremme våre arrangementer, skrive leserinnlegg om kulturpolitiske saker mv.

Prioriterte områder

Styrets arbeid på vegne av medlemslagene

Mål: bedre SMR sitt omdømme og bli en mer synlig aktør i kulturlivet i Ski. Jobbe for at de saker som medlemslagene fremmer skal bli fulgt opp på en god måte.

Engasjerte medlemslag

Mål: få medlemslagene til å engasjere seg i SMR sitt arbeid. Få medlemslagene til å forstå bedre hva SMR kan bidra med og at deres innspill/engasjement har stor betydning for styrets arbeid.

Hensiktsmessige lokaler

Mål: Alle lokale medlemslag skal ha reell tilgang til hensiktsmessige lokaler til øving og framføring(konserter), med nødvendig utstyr tilgjengelig.

Økonomiske forhold

Mål: medlemslagene bør ha økonomiske rammebetingelser som gjør det mulig å drive sin aktivitet på en god måte

 

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA