Nyttårsfestspill 2018

Til alle medlemslag i Ski musikkråd.

Vel overstått sommer – vi kan vel ikke si ennå at julen nærmer seg, men vi er i gang med å planlegge Nyttårsfestspill 2018!

Denne blir også i 2018 i Ski nye kirke, fra kl. 17-19. Vi disponerer kirken fra kl. 14. 

Vi trenger ca 6 aktører, og de som ikke var med i fjor vil bli prioritert i år, men uansett ut fra en kunstnerisk vurdering.

Ønskelig med en god blanding av kor og orkestre. Hver aktør får max 15 minutter (inkludert pauser/applaus!).

Det skal også være fellesnummer, gjerne Radetsky marsj (orkester(e)) og Deilig er jorden (alle) – nå kan vi si det er tradisjon!

Ett av medlemslagene oppfordres til å ha kafé i fbm konserten, og beholder inntektene fra denne selv.

Vi ønsker at medlemslagene melder seg på innen 1. oktober, og så vil de «utvalgte» bli innkalt til første planleggingsmøte mandag 9.oktober kl. 19.30 på Rådhuset i Ski. 

________________________________________________________

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA