Her er målerapportene

12.11.2014 10:21 Skrevet av

Her kan du lese de enkelte målerapportene for de lokalene som er målt i Ski kommune. Du kan også skrive dem ut enkeltvis.

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Kråkstad Samfunnshus
(_0213_01-rapport.pdf, 958kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Waldemarhøy
(_0213_02-rapport.pdf, 922kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Rådhusteatret Foaje
(_0213_03-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Rådhusteatret storsalen
(_0213_04-rapport.pdf, 918kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Haugjordet skole, aula
(_0213_05-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Haugjordet skole, kantine
(_0213_06-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Haugjordet skole, bandrom
(_0213_07-rapport.pdf, 734kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Finstad skole, gymnastikksal
(_0213_08-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Bøleråsen skole, gymnastikksal
(_0213_09-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Bøleråsen skole, musikkrom
(_0213_10-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Kontra kulturskole, bandrom
(_0213_11-rapport.pdf, 917kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Ski nye kirke, Øverom nede
(_0213_12-rapport.pdf, 933kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Ski nye kirke, Kirkerommet
(_0213_13-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Ski nye kirke, Siderom
(_0213_14-rapport.pdf, 964kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Finstad skole, Musikkrom
(_0213_15-rapport.pdf, 915kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Langhus kirke, Kirkerommet
(_0213_16-rapport.pdf, 977kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Kjellern Fritidsklubb, scene
(_0213_17-rapport.pdf, 923kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Kjellern Fritidsklubb, bandrom
(_0213_18-rapport.pdf, 957kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Hebekk skole, gymnatikksal
(0213_19-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Pinsekirken Salen
(0213_20-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Langhus skole, gymnatikksal
(0213_21-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Langhus skole, Lillebjørn
(0213_22-rapport.pdf, 993kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Ski skole, gymnastikksal/aula
(0213_23-rappport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Finstad skole, vestibyle
(0213_24-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Kontra nye studio
(0213_25-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Langhuset
(0213_26-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Follo Trykk Arena
(0213_27-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Kontra kulturskole nye bandrom og studio
(0213_28-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Servicesenteret
(0213_29-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Ski ungdomsskole musikkrom
(0213_30-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Siggerud skole scenerom
(0213_31-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Siggerud skole aula/inngang
(0213_32-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Siggerud skole musikkrom
(0213_33-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Langhushallen
(0213_34-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Akustisk målerapport Kråkstad idrettshall
(0213_35-rapport.pdf, 1MB)


Musikklivet trenger gode lokaler - til øving og konserter!

Gode lokaler er en forutsetning for å kunne drive god lokal musikkaktivitet. Alle musikklag trenger tilpassede lokaler, ikke minst der akustikken er ivaretatt. For mer informasjon om musikklokaler, er Norsk musikkråds spesialsider om lokaler, www.musikklokaler.no.Ny revidert norm fra 2013

Norsk musikkråd har revidert "Norm og anbefalinger for akustikk i musikklokaler" fra 2013. Endringene er at nå er også øvelokaler tatt inn i normen. "Dette gjør det tydligere hvilke krav som stilles til øvelokaler og hvilke krav som gjelder konsertlokaler", sier Jon G. Olsen i en kommentar.

Ny revidert norm fra 2013 - les hele sakenSki først i landet

Nå er akustikkrapportene for Ski klare. Akershus musikkråd har på oppdrag fra Ski musikkråd analysert 10 av de mest brukte musikklokalene i kommunen. Nå er rapportene kommet, og musikkrådet har overlevert dem til kommunen

Ski først i landet - les hele saken


Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA