Musikklivet trenger gode lokaler - til øving og konserter!

Gode lokaler er en forutsetning for å kunne drive god lokal musikkaktivitet. Alle musikklag trenger tilpassede lokaler, ikke minst der akustikken er ivaretatt. For mer informasjon om musikklokaler, er Norsk musikkråds spesialsider om lokaler, www.musikklokaler.no.

Ny revidert norm fra 2013

Norsk musikkråd har revidert "Norm og anbefalinger for akustikk i musikklokaler" fra 2013. Endringene er at nå er også øvelokaler tatt inn i normen. "Dette gjør det tydligere hvilke krav som stilles til øvelokaler og hvilke krav som gjelder konsertlokaler", sier Jon G. Olsen i en kommentar.

Ski først i landet

Nå er akustikkrapportene for Ski klare. Akershus musikkråd har på oppdrag fra Ski musikkråd analysert 10 av de mest brukte musikklokalene i kommunen. Nå er rapportene kommet, og musikkrådet har overlevert dem til kommunen

Her er målerapportene

Her kan du lese de enkelte målerapportene for de lokalene som er målt i Ski kommune. Du kan også skrive dem ut enkeltvis.

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA