Medlemslag - listen er under oppdatering

Medlemslag i Ski musikkråd.  

 

Lag

Adresse

Kontaktperson

Telefon

Kråkstad Jazz/

Kråkstad Barne og Ungdomsmusikk

Kråkstadveien 30
1408 Kråkstad 

Thorstein Granly 906 00 540
De Frilynde Bertramjordet 21
1251 Oslo
Nils Seland 906 66 867
Finstad Gla' Brazz Markvn 7 b
1406 Ski
Knut Iden 905 75 680
Finstad skolekorps Markvn 24
1406 Ski
Gry Haugen 452 55 457
Follo Big Band Postboks 332
1401 Ski
Ole Bård Jacobsen
 
Follo Kammerkor   leder@follokammerkor.org  
Hebekk skolekorps Postboks 127
1406 Ski
Mona Refsdahl  
Kontra kulturskole Postboks 3010
1402 Ski
  64 91 14 30
Kråkstad musikkorps    Marit Karlsen 418 58 853 
Langhus blæselag Postboks 106
1405 LANGHUS

 Pia Andersen

 Åsmund Hansen

988 12 483


Langhus brass   Jakob Blad 450 20 745
Langhus skolekorps Postboks 72
1405 Langhus
Jan Erik Foslund 905 52 522
Langhus veldig blandede kor Follovn 3
1400 Ski
Rita Back 958 57 240 
Mezzo

 

Grete Mørch
 
Rødstrupen

 

Karin Evy Rønningen 

 

 

       
Siggerud skolekorps Postboks 12
1404 SIGGERUD
styreleder@siggerudskolekorps.no  
Siggerud storband Postboks 16
1404 SIGGERUD

Arne Kristian Dypvik

988 87 127
Ski janitsjar

Postboks 301
1401 Ski

Tom Borge
 
Ski mannskor   Inge Helland  

Skimix 

   Kantor Ulf Krupka 988 59 722
Ski musinoksåkalske   Kristin Høghjelle  
Ski skolekorps Postboks 168
1401 SKI
Helen Hauge Thaugland   
Ski storband

 

Pål Vinland 415 61 439
Skikoret Postboks 608
1401 Ski
Kari Stene 954 21 560
Styggen på låven Stunnervn 12
1400 Ski
Nils Halvorsen 905 90 846

 

 

 

 

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA