Referat fra årsmøtene finner du under årsmøtepapirer under "Om oss"

Nyhetsbrev fra styret

Ski Musikkråd vil sende ut nyhetsbrev hver måned etter styremøtene slik at dere er oppdatert på hva vi faktisk holder på med.

Det var styremøte mandag 29.august. Klikk på overskriften for å lese informasjon fra dette møtet.

 Møtekalender høsten og vinteren 2016/2017:

Styremøte 10.oktober
Halvårsmøte 17.oktober
Styremøte 7.november
Styremøte 5.desember
Styremøte 9.januar
Styremøte 6.februar
Årsmøte 13.februar
 
 Det vil være egne møter for Musikkens dag 2017 og for Nyttårsfestspill 2017.

/share/mime/48/pdf.png Referat fra halvårsmøte 22 oktober 2012
(ski-musikkrad-halvarsmote-2012.pdf, 207kB)

/share/mime/48/pdf.png Ski kulturforums kulturkonferanse 2011 - program
(kulturkonf-ii-2011-program.pdf, 16kB)

/share/mime/48/pdf.png Resultater fra Ski Musikråds spørreundersøkelse høst2012
(resultater-fra-sporreundersokelse-host-2012.pdf, 81kB)

/share/mime/48/pdf.png Referat fra halvårsmøte 19.oktober 2010
(referat-fra-halvarsmote-2010.pdf, 16kB)

/share/mime/48/pdf.png Gjennomgang av partiprogrammene høst 2011
(partiprogrammene-sammendrag.pdf, 45kB)

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: nordrefollo@musikk.no
Leder: Heidi Sundkøien, Tlf 990 03 884

VIS KONTAKTSKJEMA