Nyhetsbrev fra styret

17.01.2017 16:03 Skrevet av

Ski Musikkråd vil sende ut nyhetsbrev hver måned etter styremøtene slik at dere er oppdatert på hva vi faktisk holder på med.

Det var styremøte mandag 29.august. Klikk på overskriften for å lese informasjon fra dette møtet.

 Møtekalender høsten og vinteren 2016/2017:

Styremøte 10.oktober
Halvårsmøte 17.oktober
Styremøte 7.november
Styremøte 5.desember
Styremøte 9.januar
Styremøte 6.februar
Årsmøte 13.februar
 
 Det vil være egne møter for Musikkens dag 2017 og for Nyttårsfestspill 2017.

Ungdomsorkester/kor i samarbeid med Kontra

Ski Janitsjar fikk tildelt stipend i sommer som skal gå til etablering av et ungdomsorkester.

Dette i samarbeid med Kontra Kulturskole.

Her vil blant annet ungdom som spiller eller har spilt et instrument bli invitert til å være med 

Se referat fra første møtet i Styringsgruppen

Mer informasjon kommer.

 

Har dere husket å betale kontingenten?

Vår kasserer Bitte har sendt ut faktura på kontigenten på kr.200,- til alle våre medlemslag. 

Flere har ikke betalt innen fristen. Sjekk om dere har mottatt faktura og fint om det kan betales.

Selv om vi har tidligere bedt om korrekt kontaktinformasjon, er det fint om vi kan få oppdatert denne dersom dette kan ha endret seg i den siste tiden.

 

Nyttårsfestspill søndag 29.januar 2017

Ettersom Rådhuset fortsatt er under bygging, blir konserten i Ski Nye Kirke. 

Kirken er bestilt til denne søndagen.

Arbeidsgruppe her blir de som melder seg på

Påmelding til å delta er satt til 1.desember

 

 

Musikkens dag 10.juni 2017

Waldemarhøy er bestilt til lørdag 10.juni

Sett av dagen nå, morsomt om flest mulig deltar

Det blir innkalt til møte med de som skal delta etter fristen i januar.

Mer informasjon kommer på Halvtårsmøte 17.oktober

Påmelding 1.januar 2017

 

Møte med brukerråd i kommunen 12.mai

Her deltok kulturkontoret, idrettsalliansen og politikere.

Vi jobber med å følge opp dette,

 

 

Vennlig hilsen

Ski Musikkråd

 

Thomas, Heidi, Bitte, Merete, Bjørn, Petter, Nina, Petter og Kjersti

 


Årsmøte 2015

Vi minner om årsmøte i Ski Musikkråd mandag 9.februar 2015 kl.18.00 på Waldemarhøy.

Årsmøtepapirene kan nå lastes ned her.  Velg Om oss og årsmøtepapirer i toppmenyen. 

Til behandling er årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg. Hvert medlemslag har anledning til å delta med de representantene laget ønsker, mens antall stemmer som kan avgis er begrenset til to fra hvert lag. Vi minner om at kontingent, for tiden kr. 200,-, må være innbetalt for at laget skal ha stemmerett. Kontingent kan betales til konto 6234 05 04823, innbetalingen merkes med lagets navn.

 

Saker til behandling på årsmøtet bes sendt SMR snarest og må senest være styret i hende den 19. januar 2015. Årsmøtepapirer vil bli tilgjengelig for nedlasting fra SMRs hjemmeside senest 2 uke før årsmøtet.

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet!

 Halvårsmøte 22. oktober 2012

Agenda for Ski Musikkråds halvårsmøte:

  • Mette Skrikerud åpner møtet og informerer om hva kulturavdelingen i Ski kommune er opptatt av/jobber med for tiden
  • Gjennomgang av informasjon vi har fått fra våre medlemmer på spørreundersøkelsen
  • Nyttårsfestspill 2013 og Ski kulturfestival 2013
  • Utveklse ideer og erfaringer, aktuelle tilskuddsordninger inkl. stipend
  • Status statistikkprosjekt

Spørreundersøkelsen som skal gjennomgås på møtet er sendt ut til medlemmene tidligere i høst.  Spørsmålene som ble sendt ut finner du ved å klikke på overskriften i saken. Test

Halvårsmøte 22. oktober 2012 - les hele saken


Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA