Ski musikkråd jobber på mange forskjellige måter for det lokale musikklivet i Ski kommune.

Kulturpolitikk

Ski musikkråd er et betydningsfullt høringsorgan og jobber med påvirkning overfor kommunen i musikkpolitiske saker. Vi deltar på en del av de politiske møtene, blir invitert til å avgi uttalelser i saker som angår musikklivet og prøver å påvirke både politikere og administrasjon etter beste evne. Blant annet har vi også deltatt i arbeidet med Rådhusteatrets gjenoppstandelse.

Akershus musikkråd og Norsk musikkråd

Vi er medlem i Akershus musikkråd, som igjen er tilsluttet Norsk musikkråd. Gjennom dette påvirker vi både lokale, fylkeskommunale og statlige myndigheter for å bedre arbeidsbetingelsene for vårt lokale musikkliv.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ski Musikkråd er fornøyd med kommunestyret sitt vedtak om kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum

Onsdag 29.mars 2017 fattet Ski kommunestyre et enstemmig vedtak om den videre prosessen med hvilke funksjoner som skal være med i den videre vurderingen til et kulturelt flerbrukshus. Les mer

________________________________________________________  

 

 

/share/mime/48/pdf.png Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum
(lokalisering-av-ny-videregaende-skole-og-kulturelt-flerbrukshus-i-ski-sentrum.pdf, 653kB)

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Heidi Sundkøien, Tlf 990 03 884

VIS KONTAKTSKJEMA